Nieuwe Sportraad Beuningen klaar voor de start

In de gemeente Beuningen is er sinds een paar weken een eigen Sportraad. Op maandag 12 maart was de eerste bijeenkomst van de Sportraad Beuningen.

Leden van de Sportraad Beuningen
Sportraad Beuningen. Op de foto staan v.l.n.r. Ruud van Domburg, Hans Arnouts (voorzitter), Geert Benders, Gerard Gradussen, Ben Berendsen, Wolfgang Hendrix (penningmeester), Henk Kersjes (secretaris) en Joop Klein Nagelvoort. Robin Sack iis ook lid, maar staat niet op de foto.

De Sportraad Beuningen is een initiatief van de gemeente Beuningen en bestuurders van de sportverenigingen. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de sportverenigingen in de gemeente Beuningen behoefte heeft aan een Sportraad.

Sportraad

De Sportraad is een onafhankelijk orgaan. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het sport- en beweegbeleid aan het college van burgemeester en wethouders. Zowel over amateursport als topsport, georganiseerd en ongeorganiseerd. Hierdoor wordt de sport- en beweegwereld in Beuningen in een zo vroeg mogelijke fase betrokken bij ontwikkelingen en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Onderwerpen

Mogelijke onderwerpen waarover de raad advies kan geven zijn duurzaamheid, subsidies en aangepast sporten. Maar de raad bevordert ook de samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders in de gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer over de Sportraad weten of wilt u iets kwijt? Stuur dan een e-mail naar sportraad@beuningen.nl.