Kapwerkzaamheden Beuningse uiterwaarden

Vanaf half februari laten de Provincie Gelderland en gemeente Beuningen kapwerkzaamheden aan bomen en struiken in de Beuningse uiterwaarden uitvoeren. We voeren het werk nu uit om vogels en dieren in de lente zo min mogelijk te verstoren. De werkzaamheden duren naar verwachting vier weken.

De werkzaamheden vinden plaats op de volgende locaties:

Locaties kapwerkzaamheden

1. Voormalige vliegasstort van ENGIE gelegen aan westzijde van het terrein van firma Swanenberg

Op het hele terrein kappen we alle bomen en struiken, met uitzondering van de grote bomen onder aan de dijk. Dit gebeurt om straks de afdeklaag van de vliegasstort met minstens een halve meter te kunnen ophogen. Ook komt er richting de Waal een hoogwatervluchtplaats, dit is een plek waar bij stijgend water grote grazers, zoals Rode Geus en Konikspaarden, en wilde dieren naar toe kunnen vluchten. Na aanleg van de nieuwe afdeklaag en de hoogwatervluchtplaats planten we het terrein opnieuw in. Op de taluds van de hoogwatervluchtplaats komen hazelaar en meidoorn en daaromheen ooibos dat bestaat uit soorten als wilg en els. In de stroombaan van het water, evenwijdig aan de dijk, verdwijnen de meidoorns om ruimte te maken voor een bloem- en faunarijk grasland.


2. Punt van het oude ooibos gelegen aan de westzijde van de toegangsweg naar de Bunswaard

Het oude ooibos, dat tussen de twee toegangswegen naar de steenfabrieksterreinen Staartjeswaard en Bunswaard ligt, laten we grotendeels intact. Om de doorstroming van de rivier bij hoogwater te verbeteren, moet een aantal bomen die te dicht bij de dijk staan, worden gekapt. Na de kap verwijderen we op termijn ook de boomstronken.


3. Oeverzone van het Nieuwe Grintgat gelegen aan de oostzijde van de toegangsweg naar de Bunswaard

Voor beide locaties geldt dat we een deel van de bomen moeten kappen om graafwerkzaamheden mogelijk te maken. Het gebied hier wordt deels afgegraven om plekken te krijgen die soms onder water staan en soms droogvallen. Als de graafwerkzaamheden klaar zijn, gaan op deze plekken weer spontaan nieuwe wilgen groeien. Nadat de bomen en struiken zijn gekapt verwachten we de start van de andere werkzaamheden als graven, uitzetten van paden, inzaaien van percelen en aanplanten van bomen en struiken eind 2017.

In de loop van 2018 zijn de uiterwaarden van Beuningen een interessantere plek om te recreëren met een grotere diversiteit aan natuur en is er meer ruimte om bij hoogwater rivierwater af te voeren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Beuningse uiterwaarden op de website van Waalweelde of op www.beuningseuiterwaarden.nl.

Uiterwaarden in de sneeuw
Twee weken geleden waren de uiterwaarden nog bedekt met een laag sneeuw