Inschrijven basisschool vóór 1 april

Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar, dan is het belangrijk dat u uw kind nu al inschrijft op de basisschool van uw keuze.

Kinderen mogen vanaf vier jaar naar de basisschool. Vanaf vijf jaar zijn ze zelfs verplicht om naar school te gaan. Alle scholen stellen het bijzonder op prijs als kinderen, die in het schooljaar 2017-2018 een basisschool gaan bezoeken, vóór 1 april 2016 ingeschreven worden. Dan is plaatsing gegarandeerd.

Schoolkeuze

In de gemeente Beuningen staan in schooljaar 2017-2018 negen basisscholen. Het kiezen van de juiste basisschool is best een moeilijke beslissing. Waar voelt uw zoon of dochter zich thuis? Voldoet een school wel aan uw wensen als ouder? Wat zijn hun ideeën over lesgeven? Hoe is de tussenschoolse opvang geregeld? Allemaal vragen die een rol kunnen spelen bij een schoolkeuze.

Open dagen

Alle basisscholen in Beuningen beschikken over een website waar informatie te vinden is over wat de school belangrijk vindt. Bijvoorbeeld religie, het onderwijsleersysteem, de wijze van lesgeven, het benaderen van leerlingen, de contacten met de ouders of verzorgers. Ook organiseren de meeste basisscholen open dagen en/of kunt u een afspraak maken, zodat u een kijkje kunt nemen in de school. De open dagen worden ook weer in 2017 georganiseerd.

Meer informatie

Op de website van de gemeente Beuningen vindt u informatie over de basisscholen binnen de gemeente Beuningen en de leerplichtwet in het basisonderwijs.