Uw visie op wonen in de gemeente

Voldoende kansen voor starters. Geschikte woonruimte voor de oudere inwoners van Beuningen. En vitale dorpen met een gezonde leefomgeving. Dit en meer werd de afgelopen maanden opgehaald uit onderzoek en gesprekken over de woonvisie. Op 20 september vertellen we u graag meer over deze visie. En toetsen we bij u, of alle belangrijke elementen zijn opgenomen.

Afgelopen maanden werkte de gemeente Beuningen samen met woonpartners zoals de woningcorporatie, makelaars en zorgorganisaties aan de woonvisie. Dit is een visie voor de komende tien jaar op de kwaliteit en ruimte voor wonen en leven. Hiermee stelt de gemeente haar woonbeleid voor de komende jaren vast. Ook is het de basis voor het woningbouwprogramma (waar gaan we bouwen en wanneer).

Inloopbijeenkomst 20 september

U bent op woensdagavond 20 september van 18.00 uur tot 21.00 uur van harte welkom in de Lèghe Polder in Beuningen om meer te weten te komen over de woonvisie. U kunt bij verschillende stands meer leren over bijvoorbeeld het aanbod van passende woningen voor jongeren, alleenstaanden en senioren. Maar ook duurzaam wonen, leefbare dorpen en wonen & zorg staan centraal. Ook ziet u een overzicht van de woonaccenten per dorp. Bij alle thema’s is er ruimte voor uitleg en gesprek, en kunt u uw belangrijkste thema’s aan ons meegeven.

Realiseer uw woonwens

Wilt u zelf een bijzondere woonwens realiseren? Of heeft u een idee voor een nieuw woontype in de gemeente of uw dorp? Bijvoorbeeld duurzaam bouwen, vitaal wonen of een bijzondere woonvorm? Deel deze dan 20 september met de andere bezoekers. Met medestanders kunt u uw idee mogelijk omzetten naar een concreet plan!

Reageren

Kun u niet aanwezig zijn tijdens de inloopbijeenkomst, maar wilt u wel reageren? Stuur dan een e-mail naar gemeente@beuningen.nl met in het onderwerp: Woonvisie.

Woonvisie