Shoppen voor invloed op de gemeentepolitiek

Donderdagavond 5 oktober organiseert de gemeenteraad van Beuningen een motiemarkt. Een markt waarop inwoners en ondernemers ideeën direct aan de man kunnen brengen bij raadsleden. Zijn raadsleden enthousiast over een idee dan kunnen zij dit adopteren en via een motie inbrengen bij de begrotingsraad op 31 oktober. Heeft u uw idee al aangemeld?

Wilt u dat uw idee door de politiek wordt geadopteerd en wordt vertaald in een motie? Meld u dan vóór donderdagmiddag 28 september 16.00 uur aan via griffie@beuningen.nl. Belangrijk is dat u in de mail aangeeft wie u bent en wat uw idee is. Daarnaast geeft u een korte motivatie voor uw idee en geeft u aan of u bepaalde hulpmiddelen (beamer, kraam) nodig heeft. Meer informatie vindt u op www.beuningen.nl/motiemarkt

Afbeelding van een gloeilamp met een vraagteken erin