Maak een melding van uw buurtfeest of buurtbarbecue

Het is nazomer! Hoe leuk is het dan om met de straat of buurt een barbecue of feestje te houden? Het versterkt de band met de buren en komt de leefbaarheid in uw straat en buurt ten goede. Organiseert u een buurtfeest of buurtbarbecue? Let er dan op dat u hier een melding van maakt bij de gemeente.

Wij vragen u een melding te doen zodat omwonenden, hulpdiensten en de wijkagenten op de hoogte zijn van uw feest. Daarnaast willen wij graag uw veiligheid waarborgen. Als u een melding doet, moet uw buurtfeest of buurtbarbecue wel aan een aantal voorwoorden voldoen, dit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (te vinden op www.overheid.nl).

U meldt uw buurtfeest of buurtbarbecue via onze website www.beuningen.nl. U doet dit minimaal 15 dagen vooraf aan het straatfeest. Meer informatie over het melden van een buurtfeest of buurtbarbecue is te vinden op www.beuningen.nl/vergunningen/evenement_organiseren

Muziek

Natuurlijk is muziek toegestaan. Houd hierbij wel rekening met de omwonenden. U mag muziek draaien tot 00.00 uur.

Vlaggen