Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor alle vormen van geweld en mishandeling in huiselijke kring. Het meldpunt is er voor iedereen die hulp nodig heeft, kinderen, volwassenen en ouderen, slachtoffers en plegers

Een beller krijgt een medewerker aan de lijn, die goed naar zijn verhaal luistert. Deze medewerker zet het verhaal op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt de medewerker samen met de beller of er professionele hulp nodig is en welke hulp het beste is. Bellers kunnen, als zij dat willen, anoniem blijven. Veilig Thuis is 24 uur per dag 7 dagen per week te bereiken via het gratis telefoonnummer 0800-2000. Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op www.vooreenveiligthuis.nl. Ook kan er altijd contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon Beuningen voor hulp en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling of ouder(en)mishandeling via 06-43212305 of via vertrouwenspersoonbeuningen@nim.nl.