Energiek Beuningen: Piet de Klein

In 2040 wil de gemeente Beuningen energieneutraal zijn. Binnen de gemeentegrenzen moet vanaf dat moment net zoveel duurzame energie worden opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. De komende tijd deelt maandelijks een betrokkene zijn kijk op deze energieneutrale toekomst. In de eerste aflevering is dat wethouder Piet de Klein.

Als portefeuillehouder Ruimte, water en energie is Piet de Klein nauw betrokken bij ‘Energiek Beuningen’. Sterker nog, hij was het die enkele jaren geleden met de vuist op tafel sloeg en riep: ‘er moet iets gebeuren’. Hij legt uit: ‘Fossiele energiebronnen raken op, en CO2-uitstoot leidt tot klimaatver­andering. We moeten iets veranderen, dat moge duidelijk zijn. En waarom zou je als gemeente daarin niet een voortrekkersrol vervullen?’ En zo geschiedde.

Wethouder PIet de Klein naast het Energiek Beuningen logo
Fotograaf: Ger Loeffen

Meedenken

‘De bedoeling is dat Beuningen in 2040 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat alles wat binnen de gemeente aan energie wordt verbruikt ook zelf opgewekt wordt. Alle huishoudens, bedrijven, scholen en zorgin­stellingen worden hierin meegenomen’, aldus De Klein. Om het plan handen en voeten te geven werden 80 bewoners, mensen uit het verenigings- en bedrijfsleven, duurzame denkers en doeners etc. bereid gevonden mee te denken. ‘Er is gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen en om duurzame energie op te wekken, maar vooral ook naar manieren waarop burgers daarin een bijdrage kunnen leveren. De be­trokkenen hebben de gelegenheid aangegre­pen met plannen te komen en eigen ideeën uit te werken. Dat heeft mij positief verrast. Ik ben erg tevreden over de wijze waarop het proces tot nu toe verlopen is, en dat er zoveel draagvlak is.’

Grootschalige opwekking

Om een energieneutrale toekomst te bewerkstelligen moet niet alleen energie worden bespaard, en het gebruik van fos­siele brandstoffen worden verminderd. ‘We moeten ook de eigen productie van duur­zame energie vergroten. We ontkomen er niet aan om dat te zoeken in windturbines en zonneparken’, aldus de wethouder. De Lage Woerd, bij Ewijk, is reeds vastgesteld als locatie om een zonnepark te realiseren. Hier komen 22.000 zonnepanelen. Maar ook elders in het buitengebied zal grootschalige opwekking plaats gaan vinden. ‘Waar, en op welke ma­nier, is nog niet bekend. Dat willen we graag met inwoners overleggen, te beginnen tijdens een serie informatiebijeenkomsten. Het is belangrijk voor burgers om tijdens deze avonden mee te praten. Op die manier heeft men invloed op de keuzes die gemaakt worden.’

Volgens De Klein kan het overigens geen kwaad om ook op kleinschalig niveau de mogelijkheden te bekijken. ‘Steeds meer mensen hebben zonnepanelen op het dak liggen, of nemen andere maatregelen om hun woning duurzamer te maken. Er zijn in Beuningen zelfs al wijken waar buurtbe­woners gezamenlijk energie opwekken. De gemeente juicht dit soort initiatieven toe, en ondersteunt deze waar mogelijk.’

Sociale cohesie

Het opstellen van de energievisie is volgens De Klein een van de leukste dingen uit zijn portefeuille. ‘Dankzij de projecten die reeds lopen zijn niet alleen flinke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, er is ook sociale cohesie ontstaan. Men komt – door deze manier van samenwerking – weer met elkaar in contact. Dat aspect hadden we van te voren niet bedacht, maar is een van de fijne neveneffecten.’

Dit artikel verscheen op woensdag 4 oktober 2017 in De Maas&Waler.

Denk en praat mee!

In oktober organiseren we in elk dorp bijeenkomsten om samen met u na te denken hoe we als gemeente energieneutraal kunnen worden. We bedenken hoe we zonder aardgas en benzine kunnen, hoe we duurzaam energie kunnen opwekken en hoe we die zo zuinig mogelijk kunnen gebruiken. Het opwekken van duurzame energie zal vooral met zonnepanelen en windturbines in het buitengebied gebeuren. Hoeveel en waar die komen is nog niet bekend. Dat willen we met u overleggen. Het is belangrijk om nu mee te praten. U heeft dan invloed op de keuzes die we gezamenlijk maken. Wat zijn uw wensen, ideeën en mogelijke zorgen? Zetten we bijvoorbeeld vooral in op windenergie of gaan we voor zonneparken? Wat zijn goede plekken en hoe houden we rekening met hoogte en zichtbaarheid? Daarover gaan we graag met u in gesprek.

Bijeenkomsten in kernen

De bijeenkomsten vinden plaats tussen 19.00 en 21.30 uur op:

  • maandag 9 oktober – bijeenkomst energieneutraal Beuningen bij DROOM!, Schoenaker 10 in Beuningen
  • donderdag 12 oktober – bijeenkomst energieneutraal Winssen bij Ontmoetingscentrum De Paulus, Molenstraat 2 in Winssen
  • maandag 23 oktober – bijeenkomst energieneutraal Ewijk bij MFA 't Hart, Den Elt 17 in Ewijk
  • donderdag 26 oktober – bijeenkomst energieneutraal Weurt bij De Kloosterhof, Kapittelweg 2a in Weurt

Doe mee, denk mee!

Vraag uw buurvrouw, vriend of collega om mee te gaan naar een van de bijeenkomsten. Als u komt, stuur dan een e-mail naar gemeente@beuningen.nl. U ontvangt dan extra informatie over de avond en over Energiek Beuningen.