Nieuwe contracten zorgaanbieders regio Nijmegen vanaf 2018

De gemeenten in de regio Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen) sluiten per 1 januari 2018 nieuwe contracten af met zorgaanbieders. Met een aantal organisaties die nu Wmo-zorg of Jeugdhulp bieden in de regio, wordt het contract volgend jaar niet voortgezet. Cliënten van deze organisaties kunnen hun zorgtraject in principe gewoon met de huidige zorgverlener voortzetten. Zij ontvangen hierover uiterlijk 15 december een brief van hun gemeente.

Het gaat om zorg vanuit de Wmo (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf) of Jeugdhulp (begeleiding, dagbesteding, dagbehandeling, behandeling, kortdurend verblijf).

Gecontracteerde aanbieders vanaf 2018

Op de website www.robregionijmegen.nl (Zorgaanbieders 2018-2021) staat welke zorgaanbieders in 2018 een contract met de regiogemeenten hebben. Voor  inwoners die hulp ontvangen van deze aanbieders verandert er niets.

Niet-gecontracteerde aanbieders

Op bovenstaande website staat ook welke organisaties vanaf 1 januari 2018 géén contract meer hebben met de regiogemeenten. De regio is in gesprek met de aanbieders over de gevolgen hiervan voor cliënten. Het uitgangspunt van deze gesprekken is dat deze aanbieders hun zorgtraject met de huidige cliënten gewoon afronden volgens de beschikking. Als de zorgaanbieder hiertoe geen kans ziet, dan zorgt deze in overleg met de cliënt voor een goede overdracht naar een andere zorgaanbieder. De gemeente zal er actief op toezien dat dit gebeurt.

Heeft de cliënt na dit traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan krijgt hij/zij hierover een gesprek met de lokale toegangspoort tot zorg (bijvoorbeeld het sociaal wijkteam) en een advies over passende gecontracteerde zorgaanbieders.

Vragen

Cliënten ontvangen uiterlijk op 15 december een brief van hun gemeente met definitieve informatie over de gevolgen van deze aanbesteding van zorgcontracten. Tot die tijd kunnen zij terecht bij hun eigen zorgaanbieder als zij vragen hebben.