Energiek Beuningen: Alex de Meijer en Jody van Ittersum

In 2040 wil de gemeente Beuningen energieneutraal zijn. Binnen de gemeentegrenzen moet vanaf dat moment net zoveel duurzame energie worden opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. De komende tijd deelt maandelijks een betrokkene zijn kijk op deze energieneutrale toekomst. In deze tweede aflevering zijn dat Jody van Ittersum en Alex de Meijer.

Alex was vanuit zijn werk voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie betrokken bij de ontwikkeling van de Beuningse energievisie, en dan met name bij de werkgroep windenergie. Hij heeft sterk gepleit voor het goed betrekken van omwonenden, voor een buurtfonds waarin een deel van de opbrengst gaat, en voor het oprichten van een energiecoöperatie. Jody organiseerde twee jaar geleden een duurzaamheidsmarkt in Beuningen. Duurzaamheid maakt een belangrijk deel uit van haar leven sinds ze betrokken was bij de fondsenwerving voor duurzame projecten in Afrika. ‘Toen dacht ik, het is toch te gek voor woorden als we dat dáár wel van de grond kunnen krijgen, en hier niet. Daarom ben ik mij gaan oriënteren op de mogelijkheden voor lokale energievoorziening.’

Energiek Beuningen: Alex de Meijer en Jody van Ittersum

Draagvlak

Inmiddels maakt Jody deel uit van een enthousiaste club mensen die een energiecoöperatie voor Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt gaat starten. ‘Onze missie is om, met een grote groep inwoners, gezamenlijk duurzame energie te produceren. Dan hebben we het om te beginnen over zonnevelden en windturbines, want daar worden nu plannen voor gemaakt. Wij willen daar aan meedoen. Met alleen een paar zonnepanelen op je dak kom je er niet, en dat is iets waar inwoners zich bewust van moeten worden. Als mensen inzien dat grootschalige opwekking nodig is om ook in de toekomst een continue energievoorziening te hebben, dan komt er meer draagvlak voor dit soort maatregelen. En is er draagvlak, dan volgt vaak ook enthousiasme. Het idee dat bijvoorbeeld een klein stukje van die windmolen “van jou” is, dat is mooi. Zeker als je er ook financieel baat bij hebt. Mijn ideale plaatje is dat alle kinderen bijvoorbeeld via sponsoracties in schoolverband samen eigenaar worden van een deel van een windturbine.’

Betrokkenheid

Alex de Meijer heeft zo’n traject al eens doorlopen: ‘De coöperatie WindpowerNijmegen, waarvan hij een van de initiatiefnemers was, heeft eind vorig jaar vier windturbines geplaatst langs de A15. ‘Een zeer geslaagd project. Iets meer dan 1.000 mensen uit Nijmegen en omgeving hebben samen twee miljoen euro aan aandelen bij elkaar gebracht, zij zijn nu de trotse mede-eigenaars. Er was wel scepsis bij direct omwonenden, daar hadden en hebben we dus veel overleg mee. Het is erg belangrijk om inwoners te betrekken bij het proces. En dat doet de gemeente Beuningen nu, naar mijn idee, best goed.’ De Meijer benadrukt dat die betrokkenheid twéé doelen heeft: ‘Het gaat om mee kunnen bepalen onder welke voorwaarden en waar windturbines en zonnevelden komen. En het gaat om de manier waarop de bevolking zelf economisch kan meeprofiteren.’

De coöperatie

Het plan is dat ook in Beuningen inwoners gezamenlijk mede-eigenaar kunnen worden van de windturbines en zonnevelden. De coöperatie betaalt dan, met de inleg van heel veel leden, een deel van de realisatie. Een ander deel zal van de grondeigenaren en ontwikkelaars komen. Het grootste deel van de kosten komt bij dit soort projecten van de bank. Verder zijn er subsidieregelingen waar gebruik van wordt gemaakt. Dankzij de opbrengsten uit energieverkoop wordt de banklening afgelost. Leden van de coöperatie krijgen een deel van het rendement dat overblijft. Klinkt goed. Maar, is het werkelijk zo mooi als het lijkt?

Rendement

‘Het rendement is zeker interessant’, meent De Meijer. ‘Je schaft eenmalig één of meerdere aandelen aan, waar bij windenergie vrijwel geen risico aan is verbonden. Je verdient dan jaarlijks een aardig zakcentje: het ene jaar meer, het andere minder, maar zéker meer dan als je geld gewoon op een bankrekening staat. Maar los van het geld: je levert een positieve bijdrage aan het klimaat. Het is investeren in jóuw toekomst, en die van je (klein)kinderen. En dat met windmolens en zonnepanelen in je eigen omgeving!’

Wie geïnteresseerd is om mee te denken over dit onderwerp, of belangstelling heeft om in de toekomst te participeren in de op te richten energiecoöperatie kan een bericht sturen naar EnergiecooperatieBeuningen@hotmail.com.