Uitvoeringsagenda Levend Landschap Winssen

Winssen heeft een aantrekkelijk buitengebied en een mooie groene kern. Om de waarden van het buitengebied en deze kern verder te versterken en beter leefbaar te maken voor bewoners is in het najaar van 2016 het project ‘Levend Landschap Winssen’ gestart. Inmiddels is er een uitvoeringsagenda bekend.

Een aantal projecten op de uitvoeringsagenda zijn zwerfafvalacties, wandelmogelijkheden in en rondom Winssen vergroten en een visgaard in de uiterwaard. Om de projecten te realiseren is elke hulp welkom. Benieuwd naar de projecten op de uitvoeringsagenda of meer informatie nodig? Neem contact op via levendlandschapwinssen@gmail.com.