Bestrijding eikenprocessierups

Van mei tot augustus is de eikenprocessierups weer actief. Deze diertjes hebben brandharen die irritaties en ontstekingen aan huid, luchtwegen en ogen kunnen veroorzaken. De gemeente Beuningen bestrijdt de rups door bomen te bespuiten met een biologisch preparaat.

Bestrijdingsplan

De risico’s op overlast willen we uiteraard zo laag mogelijk houden, daarbij rekening houdend met het milieu. Dat betekent dat we zeer terughoudend zijn met de inzet van een preventieve bestrijding. Preventieve bestrijding wordt alleen toegepast wanneer het echt onvermijdelijk wordt geacht. In gebieden waar de meeste overlast verwacht wordt, worden de bomen bespoten.

Uitvoering

De uitvoering vindt eind week 19 en week 20 plaats, maar dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en bladbezetting in de bomen (er moet voldoende blad aan de eiken zitten). Er wordt met een biologisch preparaat gespoten. De werkzaamheden worden ook in de avonduren verricht. Het bestrijdingsmiddel is veilig voor mens en dier. Het middel kan echter wel irriteren. We raden u daarom aan om uit de buurt van de spuitnevel te blijven en dieren niet te laten grazen onder te bespuiten bomen. Op plekken waar niet is gespoten maar toch overlast ontstaat, worden de rupsen opgezogen of geplukt.
Het bestrijden kan enige geluidsoverlast veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip.
In september wordt door middel van feromoonvallen nog bekeken hoeveel vlinders (motten) er nog voorkomen. Hierop wordt voor het daarop volgende jaar bekeken waar en hoeveel bestrijding nodig is.

Voorkomen beter dan genezen

De eikenprocessierups kan huidirritatie en ontstekingen van de bovenste luchtwegen veroorzaken. Bedek daarom hals, armen en benen in een gebied waar veel eiken staan. Ga niet zelf over tot bestrijding. Ga met klachten altijd naar uw huisarts.

Gezondheidsvragen

Heeft u vragen over de effecten van de eikenprocessierups op uw gezondheid, bel dan naar GGD-Gelderland-Zuid vestiging regio Nijmegen, (088) 144 71 44 of kijk op www.ggdgelderlandzuid.nl.

Meerdere eikenprocessierupsen op een eikenblad