Opknapbeurt Van Heemstraweg bijna klaar

Vanaf 2011 kreeg de Van Heemstraweg tussen Weurt en Winssen een opknapbeurt. We maakten kruisingen veiliger, vernieuwden het asfalt, legden snelfietsroutes aan en scheidden de fietspaden van de rijbaan. We combineerden dit met (onderhouds)werkzaamheden aan onder andere het riool en de verlichting. Nu is het tijd voor de laatste meters. Vanaf dinsdag 27 juni werken we aan de Van Heemstraweg tussen het kruispunt met de Notaris Stephanus Roesstraat in Winssen en de gemeentegrens met Druten.

De van Heemstraweg tussen Winssen en Deest verandert op een aantal punten:

 • Vervangen deklaag asfalt
  Door het verkeer dat dagelijks over de Van Heemstraweg rijdt, is de bovenste laag van het asfalt versleten. De weg krijgt daarom een nieuwe deklaag. Ook richten we de weg buiten de bebouwde kom in als 60 km-weg.
 • Aanpassen fietspaden
  De fietspaden komen vrij te liggen van de rest van de weg. We doen dit om de veiligheid voor het fietsverkeer op de Van Heemstraweg te vergroten.
 • Aanpassen kruisingen
  Om de kruisingen met de Leegstraat, Geerstraat en (Verlengde) Deijnschestraat veiliger te maken, richten we deze anders in. Door het gebruik van minder asfalt zijn de kruisingen compacter en daarmee overzichtelijker.
 • Aanpassen verlichting
  Door de aanpassingen aan de kruisingen, verplaatsen we de lichtmasten. Ook schilderen we de grijze lichtmasten groen, zodat alle lichtmasten dezelfde kleur hebben. Daarnaast vervangen we een deel van de bestaande verlichting door LED-verlichting.

Planning

De aannemer voert de werkzaamheden in vier fases uit.

Fase 1: kruispunt Geerstraat – week 26 tot en met 29

Fase 2: kruispunt Leegstraat – week 34 tot en met 38

Fase 3: kruispunt (Verlengde) Deijnschestraat – week 39 tot en met 42

Fase 4: na kruispunt (Verlengde) Deijnschestraat en de gemeentegrens met Druten – week 39 tot en met 42

Plattegrond waarop de fases van de werkzaamheden aan de Van Heemstraweg in Winssen staan aangegeven.

Inloopavond

Op dinsdag 30 mei organiseren we een inloopavond in Ontmoetingscentrum de Paulus, Molenstraat 2 in Winssen. Tussen 18.00 en 20.00 uur beantwoorden medewerkers van de gemeente Beuningen en aannemer Van Gelder vragen van inwoners en ondernemers over de werkzaamheden, de planning en de omleidingsroutes. De meest recente informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes is te vinden op www.beuningen.nl/heemstrawegwinssen.

Omleiding auto-, fiets- en busverkeer

Lokaal autoverkeer leiden we om via het buitengebied en de kern van Winssen. Verkeer vanuit Druten naar Nijmegen en andersom leiden we zoveel mogelijk om via de A73 en de Maas en Waalweg. Ook buslijn 85 rijdt een aangepaste route. (Brom)fietsers hebben altijd doorgang via het fietspad aan minimaal één kant van de Van Heemstraweg. Een overzicht van de omleidingsroutes voor auto- en busverkeer bekijkt u vanaf eind mei op de projectpagina www.beuningen.nl/heemstrawegwinssen en tijdens de inloopavond op 30 mei.