Inwoners gemeente Beuningen langer in eigen huis door blijverslening

Wilt u uw woning klaar maken voor de toekomst zodat uw huis ook het huis is waarin u comfortabel oud kunt worden? Of heeft u of een gezinslid een specifieke zorgvraag waarvoor aanpassing van uw woning nodig is om er langer te kunnen blijven wonen? Dan kunt u vanaf 17 april een blijverslening aanvragen.

Een blauw huis

De gemeente Beuningen verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland deze blijverslening. De lening is een financieel steuntje in de rug om de woning levensloopbestendig te maken of om uw woning geschikt te maken voor een specifieke zorgvraag. Dit kan bijvoorbeeld door het verwijderen van drempels, het plaatsen van een inloopdouche en het toepassen van elektronische maatregelen om de woningen veiliger te maken.

Blijverslening voor ouderen en inwoners met zorgvraag

Niet alleen ouderen kunnen een beroep doen op de blijverslening, ook jongere mensen met een zorgvraag of gezinnen met een gehandicapt kind kunnen geholpen worden met de blijverslening.

Consumptieve en hypothecaire lening

Woningeigenaren hebben de keuze tussen twee soorten leningen: een hypothecaire lening tot € 50.000 en een consumptieve lening tot € 10.000,-. Voor een consumptieve lening moet één van de aanvragers onder de 76 jaar zijn. Voor een hypothecaire lening geldt geen leeftijdsgrens. Voor beide leningen geldt een minimaal leenbedrag van €2.500,00. De looptijd bedraagt 10 tot 20 jaar.

Ook is het mogelijk om tot 20% van het totale bedrag maatregelen te treffen om de woning te verduurzamen. Inwoners kunnen dan tegelijk enkele duurzame maatregelen meenemen en hoeven dan maar één lening aan te vragen. Dezelfde mogelijkheid, maar dan voor levensloopbestendige maatregelen, is in de duurzaamheidslening opgenomen.

Voor meer informatie over de lening of het aanvragen van de lening zie vanaf 17 april www.beuningen.nl.