Gebiedsvisie TPN-West in de maak

Nijmegen en Beuningen maken samen een gebiedsvisie voor de bedrijventerreinen aan beide kanten van het Maas-Waalkanaal.

Met deze visie bieden de gemeenten bedrijven, bewoners en andere belanghebbenden duidelijkheid over de toekomst van het gebied. Het plan van aanpak is nu klaar. In de komende tijd vragen we bedrijven, omwonenden en andere belanghebbenden om mee te praten over de toekomst van het gebied.

De gebiedsvisie bestrijkt een gebied van 378 hectare. Alle bedrijventerreinen in Nijmegen-West en Beuningen worden meegenomen in de visie. Het is te verwachten  dat in de toekomst zowel de bedrijventerreinen als de omliggende woonwijken blijven bestaan. Er is op dit moment echter weinig duidelijkheid over de richting waarin het bedrijventerrein zich zal ontwikkelen. Kan watergebonden bedrijvigheid gestimuleerd worden? Welke invloed heeft de ontwikkeling van het ENGIE terrein? Hoe blijft het gebied optimaal bereikbaar? Hoe zorgen we voor een gezonde en veilige leefomgeving in de directe nabijheid van een industrieterrein? Op welke wijze communiceren bedrijven, bewoners en overheid met elkaar? De gebiedsvisie voor TPN-West wil antwoord geven op deze vragen. Komende tijd krijgt iedereen de kans om mee te praten. Begin volgend jaar is de visie af.

Kijk voor meer informatie: www.nijmegen.nl > Inwoners > Uw wijk > Nijmegen-Nieuw-West > Gebiedsvisie TPN-West in de maak