Aanleg fietsbrug Oude Reekstraat

Op maandag 20 maart starten we met de aanleg van de fietsbrug ter hoogte van de Oude Reekstraat in Beuningen. De fietsbrug zorgt ervoor dat lokaal fietsverkeer de nieuw te graven doorgang tussen de Ringvaart en de Lagunesingel kan oversteken. De werkzaamheden duren naar verwachting drie weken.

In het najaar van 2016 startte de aannemer met de aanleg van de vaarverbinding tussen de Kreek en de Lagune, aan de westzijde van de toekomstige Beuningse Plas. Hierdoor is het dit voorjaar mogelijk de Beuningse Plas per boot rond te varen. Kijk voor meer informatie over de vaarverbinding en de oeverzone op www.beuningen.nl/zandwinningbeuningseplas.

Kaart met daarop de locatie van de fietsbrug in de Oude Reekstraat in Beuningen aangegeven met een rode stip.
De fietsbrug komt ter hoogte van de rode stip op de kaart hierboven.