Stimuleringslening voor buitensportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed

Beheerders van buitensportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed kunnen vanaf nu een stimuleringslening aanvragen voor het verduurzamen van hun accommodaties. Dit stelde de Beuningse gemeenteraad dinsdag 11 juli vast. Aanleiding voor het project is de Energievisie ‘Energiek Beuningen’, de routekaart voor een energieneutraal Beuningen in 2040.

Energierekening

Verenigingen met een buitensportaccommodatie besteden 15 tot 20% van hun uitgaven aan hun energierekening. Het ontbreekt verenigingsbesturen vaak aan tijd, expertise of financiën om energie te besparen of duurzame energie op te wekken. Eerdere ervaringen leren echter dat er bij deze verenigingen, maar ook bij maatschappelijk vastgoed wel degelijk veel mogelijkheden zijn om zuiniger om te gaan met energie en geld over te houden voor de vereniging.

Bewustmaken van duurzame energie

“Het is belangrijk dat het energiegebruik in Beuningen omlaag gaat. Bovendien gaat voor verenigingen de energierekening omlaag. Ook hopen we dat we met dit project heel veel leden bewust maken van de mogelijkheden van duurzame energie en dat zij ook thuis kijken of ze hier iets mee kunnen”, legt wethouder Piet de Klein uit.

Stimuleringsfonds

Veel verenigingen hebben het geld om te investeren in energiebesparende maatregelen niet op de plank liggen. Daarom wordt het stimuleringsfonds ingesteld. Daarnaast wordt er gekeken naar alternatieve financieringsvormen zoals landelijke subsidies, borgstellingen bij banken en via leden of sponsoren.

Energiescan

Bij de verenigingen voert een deskundig bureau een gratis energiescan uit, die laat zien waar de mogelijkheden liggen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het bureau onderzoekt de accommodatie en legt hun adviezen om de energielasten terug te brengen vast in een rapport. Deze scan verplicht verenigingen overigens tot niets: zij bepalen zelf of en welke geadviseerde maatregelen ze uitvoeren.Bij maatschappelijk vastgoed volgen er nog gesprekken over de behoefte van een energiescan.

sportveld