Ontwikkeling tweede fase Fruithof Winssen

Ontwikkelaar Van den Bosch Vastgoed bouwt woningen in de Fruithof in Winssen. Op dit moment is de bouw van 15 woningen in fase 1 bezig. Nu de woningmarkt aantrekt en er in Winssen vraag is naar betaalbare woningen voor starters en senioren, komt de ontwikkelaar versneld met een bestemmingsplan voor fase 2.

Om de bouw in fase 2 mogelijk te maken, zijn aanpassingen op het eerder vastgestelde bestemmingsplan nodig. Het college van burgemeester en wethouders ging maandag 17 juli akkoord met deze aanpassingen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 27 juli ter inzage. Hierop kunnen zes weken lang zienswijzen worden ingediend. Op 7 november behandelt de Commissie Ruimte dit bestemmingsplan, zodat de gemeenteraad het plan op 21 november kan vaststellen. Als alles volgens planning verloopt, is het bestemmingsplan in januari 2018 onherroepelijk en kan begin 2018 gestart worden met de bouw.  

Kijk voor meer informatie over de nieuwbouw in Fruithof Winssen op www.fruithofwinssen.nl.

Logo Fruithof Winssen