Vrijwillige bruggenbouwers gezocht

Het gaat goed met het project ‘Aangenaam kennis te maken’. Daarom zijn Stichting Perspectief en MEE Gelderse Poort op zoek naar vrijwillige ‘bruggenbouwers’.

Het lukt niet iedereen om zelfstandig contacten op te bouwen. Voor mensen met een psychische of lichamelijke beperking kan dit bijvoorbeeld lastig zijn. Als Bruggenbouwer help je mensen de eerste stappen te zetten om andere mensen te ontmoeten of mee te kunnen doen in de buurt of bij een vereniging. Dit doe je door iemand te coachen. Als bruggenbouwer stel je bijvoorbeeld mensen aan elkaar voor, oefen je met nieuwe situaties, moedig je aan en ga je zelf een aantal keer mee naar nieuwe activiteiten. De trajecten duren gemiddeld 20 weken, waarin je jezelf probeert overbodig te maken.

Vragen uit de praktijk

Vragen waarmee je als vrijwillige bruggenbouwers te maken kunt krijgen zijn onder andere:

  • Ik durf niet goed de deur uit alleen en zoek iemand die me over deze drempel helpt en een paar keer mee gaat naar buiten.
  • Mijn dochtertje heeft weinig aansluiting met andere kinderen door haar beperking. Kan iemand kijken welke activiteiten in Beuningen bij haar zouden passen en meegaan zodat ze kan wennen?
  • Ik wil graag sporten met een groepje jonge mensen, maar ik kan niets vinden in Beuningen. Kan iemand me helpen iets op te starten?
  • Ik ken weinig mensen in Beuningen en zou graag meer contact willen hebben.

De bruggenbouwer

Belangstellenden die aan de slag willen als bruggenbouwer moeten minimaal 1 uur per week beschikbaar zijn, goed kunnen luisteren en vragen durven stellen en open staan voor mensen die zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden. Daarnaast moeten ze twintig weken beschikbaar zijn als ze starten bij iemand.

Basistraining

Belangstellenden krijgen een eendaagse basistraining waarbij ze onder andere leren om uit te gaan van talenten en wensen, oefenen met het stellen van oplossingsgerichte en motiverende vragen. Ze krijgen ook de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen over de praktijk. Daarnaast wordt de basistraining aangevuld met deskundigheidsbevordering over bijvoorbeeld mantelzorgers, bepaalde beperkingen en interculturele aspecten. De type aanvragen uit een bepaalde wijk en de behoefte van de bruggenbouwers bepalen de invulling van deze aanvullende bijeenkomsten.

Iets voor jou?

Meld je dan aan voor het project Aangenaam kennis te maken bij Valerie Bekkers, valeriebekkers@stg-perspectief.nl of 024-6750939 of bij Michelle Coenen m.coenen@meegeldersepoort.nl.

Project ‘Aangenaam kennis te maken’

Veel mensen vinden het belangrijk om anderen te ontmoeten of mee te kunnen doen aan activiteiten in de buurt. Bijvoorbeeld een praatje maken, samen bezig zijn met een hobby of vrijwilligerswerk doen. Het lukt alleen niet iedereen om mensen te ontmoeten, of zich aan te sluiten bij een activiteit. Het project 'Aangenaam kennis te maken' helpt hierbij. Aangenaam kennis te maken is een project van Stichting Perspectief en MEE Gelderse Poort voor de gemeente Beuningen.