Verkeer op de A50 tussen Ewijk en Valburg richting het noorden over gerenoveerde deel van Tacitusbrug

Vanaf woensdag 25 januari 06.00 uur rijdt het verkeer op de A50 tussen knooppunt Ewijk en Valburg met drie rijstroken naar het noorden over het oude deel van de Tacitusbrug, dat recent gerenoveerd is. Verkeer naar het zuiden blijft met drie rijstroken gebruik maken van het nieuwe deel van de Tacitusbrug. Hiermee wordt een volgende stap op weg naar vier rijstroken in beide richtingen op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg op de A50 gezet.

Rijkswaterstaat werkt sinds januari 2011 aan de wegverbreding A50 Ewijk – Valburg naar 2x4 rijstroken en de realisatie van een extra brug over de Waal. Sinds mei 2013 maakt het verkeer in beide richtingen gebruik van de nieuwe brug die direct naast de oude is gebouwd. Intussen is de oude brug gerenoveerd en is gestart met de ombouw van de tijdelijke 2x3 verkeerssituatie naar de uiteindelijke 2x4 situatie. Als eerste stap in deze laatste fase gaat het verkeer richting het noorden met drie rijstroken over het recent gerenoveerde brugdeel rijden. Voor verkeer richting het zuiden blijft de huidige situatie gelijk en verandert er niets (3 rijstroken naar het zuiden).

Verkeer naar het noorden: Pylonen in het midden van de weg

Het verkeer dat vanaf woensdag 25 januari naar het noorden rijdt, gaat gebruik maken van het oude deel van de Tacitusbrug dat onlangs is gerenoveerd. Voorlopig met drie rijstroken, uiteindelijk met vier. Deze brug wikkelde vroeger (voor mei 2013) zowel het verkeer van zuid naar noord als van noord naar zuid op de A50 tussen Ewijk en Valburg af: deze verkeersstromen werden gescheiden door twee pylonen in de ‘middenberm”.
In de eindsituatie gaan straks vier rijstroken naar het noorden over dit  oude deel van de Tacitusbrug: twee rijstroken gaan links, twee rijstroken gaan rechts langs de pylonen. Het maakt voor het verkeer niet uit langs welke kant zij de pylonen op de brug passeren: na de brug is er voldoende ruimte en tijd om een keuze voor de vervolgroute in knooppunt Valburg te maken.

Laatste fase

Rijkswaterstaat bouwt nu stap voor stap de tijdelijke 2x3 situatie (waarmee het verkeer sinds mei 2013 te maken had), om naar de definitieve 2x4 rijstroken op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg. Dit zal geleidelijk gaan om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. De planning is om uiterlijk 1 juni 2017 het verkeer de beschikking te geven over vier rijstroken in beide richtingen.

Om dit te realiseren is voor het aanbrengen van de laatste deklaag een aaneengesloten periode van 2x5 nachten met een temperatuur van minimaal 10 graden noodzakelijk. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 6 tot en met zaterdag 11 februari en van maandag 13 tot en met zaterdag 18 februari tussen 21.00 en 06.00 uur. Verkeer krijgt met name in de avonden en nachten af en toe te maken met één of twee rijstroken minder: dit zal vrijwel geen hinder betekenen. Tijdens de ombouwperiode blijft de snelheid voor het verkeer in beide richtingen 90 kilometer per uur.  Als er door het weer niet mogelijk is om in de avond- en nachten te werken, dan worden de werkzaamheden verplaatst naar week 19 en 20.

Wegverbreding A50 Ewijk - Valburg

Rijkswaterstaat startte in januari 2011 met de bouw van de extra brug over de Waal. Vanaf 21 mei 2013 rijdt het verkeer op de A50 tussen Ewijk en Valburg over deze brug met 2x3 rijstroken en vervolgde de renovatie van de naastgelegen bestaande brug buiten het verkeer. Nu de renovatie van het oude deel van de Tacitusbrug over de Waal gereed is, volgt de ombouw van de tijdelijke 2x3 situatie naar de definitieve 2x4 situatie.

Als deze situatie uiterlijk 1 juni 2017 bereikt is, heeft het verkeer op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg de beschikking over 2x4 rijstroken in beide richtingen. Hierdoor verbeteren de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de regio.