Vakantie en leerplicht

De vakantie is weer in zicht. Deze begint voor de basisscholen op maandag 24 april en duurt tot en met vrijdag 5 mei. Voor de meeste leerlingen binnen het voortgezet onderwijs begint het een paar dagen later op woensdag 27 april. (Check voor de zekerheid de website van de school).

Het komt vaak voor dat ouders eerder met vakantie willen vertrekken, of later van vakantie willen terugkomen. Regelmatig krijgen schoolhoofden de vraag of dit mag. Wij willen uw vakantiepret niet bederven, maar de Leerplichtwet is hier heel duidelijk in: hiervoor mag een schoolhoofd géén toestemming geven.

Sancties

Als blijkt dat een leerling niet op school is en het vermoeden bestaat dat er sprake is van ‘luxe vakantie verzuim’ dan moet het hoofd van de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in. Als blijkt dat er ongeoorloofd verzuimd is van school, dan treft de leerplichtambtenaar passende maatregelen. Er kan dan een proces-verbaal opgemaakt worden.

Informatie

Voor meer informatie over de Leerplichtwet kunt u contact opnemen met het hoofd van de school of met de gemeente Beuningen, telefoon 14 024.