Burenruzie voorkomen

Burenruzies komen in iedere buurt voor. Ze ontstaan door overlast. De ene buur doet of heeft iets dat de andere buur stoort en als hinderlijk wordt ervaren. Bijvoorbeeld uw buurman die zijn bus voor uw huis parkeert, de buurjongen die harde muziek draait of de buurkinderen die luidruchtig spelen. Nu het weer lente is en we vaker naar buiten gaan, is het misschien wel hét moment om deze kleine irritaties bespreekbaar te maken. In dit bericht geven wij u tips.

Cartoon van jongeren die in de buurt rondhangen en een buurtbewoner die niet in de buurt durft te komen

Ga het gesprek aan met elkaar! Blijf rustig en beheerst en vertel waarvan u overlast ervaart. Kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. Voorkom dat een irritatie een dagelijkse ergernis wordt.
Komt u er samen met de ander niet uit? Dan kunt u hulp vragen: meld overlast bij de gemeente, vraag buurtbemiddeling om begeleiding of schakel de wijkagent in.

Overlast melden bij de gemeente

Ervaart u overlast in de openbare ruimte door bijvoorbeeld afval, vernieling of andere hinderlijke situaties. Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Dit kan via de website www.beuningen.nl, via MijnGemeente app of u kunt telefonisch een melding doen via 14 024.

Begeleiding door Buurtbemiddeling

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u terecht bij de Buurtbemiddeling. U gaat dan onder begeleiding van een buurtbemiddelaar nogmaals het gesprek aan. Kijk voor meer informatie over buurtbemiddeling op www.buurtbemiddelingnim.nl.

Wijkagent inschakelen

Ook de politie is geregeld in uw wijk aanwezig. De wijkagent is het aanspreekpunt van de politie in uw buurt. Hij of zij kan u voorzien van tips over hoe om te gaan met overlastsituaties. Benieuwd wie uw wijkagent is? Kijk op www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten.