Werkzaamheden Van Heemstraweg Beuningen - Weurt

In april en mei voeren we werkzaamheden uit aan de Van Heemstraweg tussen Beuningen en Weurt. Tussen begraafplaats Haaghove en de bebouwde kom van Weurt maken we de weg en de kruisingen veiliger voor het (fiets)verkeer. Tijdens deze werkzaamheden passen we ook de t-splitsing met de Haagstraat – Burgemeester Geradtslaan – Lindenstraat aan.

Impressie van het bouwbord met informatie over de werkzaamheden aan de Van Heemstraweg tussen Beuningen en Weurt

Werkzaamheden Van Heemstraweg

De werkzaamheden starten op maandag 10 april en duren tot medio mei. De eerste twee weken is er alleen (lichte) verkeershinder en passen we de kruisingen op de Van Heemstraweg aan. De weg blijft open voor verkeer en dit regelen we met verkeerslichten en verkeersregelaars. Van maandag 24 tot en met zaterdag 29 april is de weg één week volledig afgesloten voor (auto)verkeer. In deze week brengen we het nieuwe asfalt aan op de Van Heemstraweg. Dit is wel afhankelijk van het weer. Week 18 en 20 zijn daarom reserveweken voor deze afsluiting. Na de asfalteringswerkzaamheden op de rijbaan krijgen de fietspaden rood asfalt.

De Van Heemstraweg verandert op een aantal punten:

 • Aanleg snelfietsroute
  We vervangen het grijze asfalt door rood asfalt en halen hoogteverschillen en hobbels uit het fietspad. Dit als onderdeel van de noordelijke snelfietsroute tussen Nijmegen en Beuningen. De Provincie Gelderland ondersteunt deze werkzaamheden met een subsidiebijdrage. Meer informatie over de snelfietsroute vindt u op www.snelfietsroutesgelderland.nl 
 • Vervangen asfalt
  Door het verkeer dat dagelijks over de Van Heemstraweg rijdt, is de bovenste laag van het asfalt versleten. De weg krijgt daarom een nieuwe asfaltlaag.
 • Aanpassing middengeleiders en markering
  De Van Heemstraweg tussen Beuningen en Weurt is een 60 km-weg. De huidige inrichting van de weg voldoet niet aan de eisen die aan dit type weg gesteld wordt. We passen de middengeleiders aan en veranderen ook de markering op de weg.
 • Aanpassing kruisingen
  Om de veiligheid op de kruisingen te vergroten, richten we deze anders in. De kruisingen worden overzichtelijker ingericht en de voorsorteerstroken voor verkeer dat links afslaat verdwijnen.

Omleiding auto- en fietsverkeer

Autoverkeer tussen Nijmegen en Beuningen leiden we om via de Energieweg, Neerbosscheweg, A73 en de Schoenaker. Fietsverkeer op de Van Heemstraweg heeft tijdens het werk altijd doorgang op het fietspad aan minimaal één kant van de weg.

Omleiding buslijnen 5 en 85

Buslijnen 5 en 85 leiden we om via wegen ten zuiden van de Van Heemstraweg in Beuningen. Kijk voor de meest actuele informatie en de vertrektijden van buslijnen 5 en 85 op www.breng.nl.

Werkzaamheden t-splitsing Haagstraat – Burgemeester Geradtslaan – Lindenstraat  

Van 1 tot en met 5 mei is de t-splitsing Haagstraat – Burgemeester Geradtslaan – Lindenstraat een week afgesloten voor al het verkeer. We passen de voorrangssituatie op de t-splitsing aan en vervangen het asfalt. In de nieuwe situatie verleent verkeer vanuit de Lindenstraat voorrang aan het verkeer uit de Burgemeester Geradtslaan en Haagstraat.

Omleiding auto- en fietsverkeer

De t-splitsing is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten. Autoverkeer vanuit de Haagstraat leiden we om via de Van Heemstraweg, Wilhelminalaan, Burgemeester Geradtslaan en andersom. Fietsverkeer rijdt om via de Lavendelstraat en Brunelstraat.

Omleiding buslijn 5

Buslijn 5 rijdt om via de Van Heemstraweg in Beuningen. Kijk voor de meest actuele informatie en de vertrektijden van buslijnen 5 en 85 op www.breng.nl.

Meer informatie

We proberen de overlast voor weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Blijf op de hoogte via de projectpagina www.beuningen.nl/heemstrawegbeuningenweurt.  Heeft u vragen over de werkzaamheden of de snelfietsroutes? Neem dan contact op met de gemeente Beuningen via het contactformulier, bel met telefoonnummer 14 024 of kijk voor informatie over de snelfietsroutes op www.snelfietsroutesgelderland.nl.