Nieuwe subsidie voor projecten leefbaarheid

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid en veerkracht van ons platteland? Dan kunt u daar vanaf 10 mei subsidie voor aanvragen. Het gaat om de zogenaamde LEADER subsidie. Dat is een Europese subsidie.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten in onze regio die bijdragen aan:

  1. Leefbare veerkrachtige dorpen
  2. Een groene regio met veel biodiversiteit
  3. Een sterke lokale (vrijetijds)economie

Bij alle projecten is het belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan de gevolgen van klimaatverandering en duurzame energie. 

Voorbeeldprojecten 

In andere regio’s ging de subsidie bijvoorbeeld naar een project om een dorpskerk een andere bestemming te geven. Maar ook naar een dorpsmoestuin. Een project om het schaapshoeden meer bekendheid te geven. En een project om mensen uit het buitengebied te vervoeren naar activiteiten.  

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Heeft u een initiatief dat past binnen deze nieuwe subsidieregeling? Of wilt u even sparren over een idee? Aarzel niet en neem contact op met Jolanda Kemna, de LEADER coördinator. Dat kan via coordinator@rvnmw.nl of via 06 13 44 31 66.

Wie beoordeelt de subsidieaanvragen?

Een Lokale Actie Groep (LAG) beoordeelt de aanvragen. Het LAG bestaat onder andere uit inwoners, belangenorganisaties en bestuurders uit de betrokken regiogemeenten. 

Meer informatie over het subsidieprogramma LEADER vindt u op de website van LEADER. LEADER is ook te vinden op Facebook en LinkedIn.