Kindergemeenteraad over eenzaamheid

Op dinsdag 2 april was voor de dertiende keer een kindergemeenteraad in ons gemeentehuis. Zo’n 20 leerlingen uit de groepen zeven en acht van vier basisscholen deden hier aan mee. Deze leerlingen van De Hoeven, De Montijn, SBO Klavervier en De Ruyter werken per school een plan uit rond het onderwerp ‘In Beuningen ben je nooit alleen’.

Tijdens de kindergemeenteraadsvergadering presenteerden de leerlingen hun plannen en stemden zij over de besteding van een bedrag van €2.500. Het beste plan om eenzaamheid te bestrijden wordt echt uitgevoerd samen met de kinderen van de winnende groep.

Zelf aan de slag 

In de middag maakten de kinderen kennis met de lokale politiek door hun plannen verder uit te werken. Dat deden ze samen met onze raadsleden. Deze vertelden over hun werk en bespraken hun ideeën over het bestrijden van eenzaamheid in onze gemeente. Hierdoor kregen de leerlingen handvatten en konden zij hun plannen nog beter onderbouwen en hier en daar wat bijschaven.

Kindergemeenteraadsvergadering

’s Avonds was de kindergemeenteraadvergadering van 18.00 tot 19.30 uur in de raadzaal. De leerlingen presenteerden hun plannen aan elkaar. Voor de deelnemende kinderen een unieke kans om zo invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. 

De plannen

Er waren vier plannen: 

  1. Een buurtfeest voor jong en oud waar iedereen uit de gemeente Beuningen naartoe kan komen. Er worden verschillende spelletjes gespeeld;
  2. Een spelletjesmiddag voor ouderen. Jongeren spelen samen me touderen spelletjes om de eenzaamheid te doorbreken;
  3. Een middag voor ouderen met oude hits en een bingo in een verzorgingstehuis;
  4. Een buurttuin aanleggen voor alle inwoners uit de gemeente Beuningen. 

Het winnende plan is de middag voor ouderen met oude hits en een bingo in een verzorgingstehuis! Dit plan heeft de meeste stemmen gekregen van de kindergemeenteraad en wordt dit schooljaar nog uitgevoerd.