Beuningen houdt vaart met bouwen

We willen in de gemeente bouwen voor onder andere ouderen en starters.

Column wethouder Sijmen Versluijs

Beste inwoners van Beuningen, 

De woningmarkt is krap. Niet alleen lokaal maar ook in de regio. Voor starters is het lastig om een woning te vinden. Ouderen kunnen niet makkelijk kleiner gaan wonen. Mensen zijn op zoek naar andere typen woningen. 

We hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten. Er zijn plannen opgeleverd, in voorbereiding en in procedure gebracht. Onze plannen leveren 346 woningen op. Ook in het nieuwe jaar gaan we weer aan de slag met veel bouwplannen. 

In ons coalitieakkoord hebben we gezegd dat we meer woningen willen bouwen in onze gemeente. Daarmee helpen we ook mee aan de groei van het aantal woningen in de regio. In de Woondeal 2.0 van de Groene Metropoolregio, een samenwerking van achttien gemeenten in de regio, hebben we afgesproken dat we in gemeente Beuningen 1240 woningen bouwen voor 2030. Ook spraken we af dat tweederde van de nieuwe woningen betaalbare huurwoningen en koopwoningen zijn. Van de nieuwe woingen wordt 30% sociale huur. 

Ik hoop dat we dit jaar samen de schouders eronder gaan zetten en bezwaren laten varen. Zodat we ook echt kunnen gaan bouwen aan de toekomst! 

---------------------------------------------------------------

Oog voor verschillende doelgroepen

Bij de bouwplannen, die al gerealiseerd of in voorbereiding zijn, is oog voor verschillende doelgroepen zoals starters en ouderen. Ook is er oog voor verschillende woningtypen. Denk aan betaalbare woningen, duurzame woningen en woningen die levensloopbestendig zijn of geschikt voor bijzondere woonvormen.

In de Woondeal 2.0 is afgesproken om bij het realiseren van woningbouw rekening te houden met tweederde aan betaalbare (huur- en koop)woningen. Ook gaan we toewerken naar 30% sociale huur in plaats van 20% sociale huur. 

Bouwplannen in voorbereiding 

  • De gemeenteraad stelde in 2023 4 bestemmingsplannen vast. In totaal gaat het om 54 woningen. Hieronder valt onder meer het bestemmingsplan Augustuslaan/Krommehoekstraat dat de gemeenteraad vorige maand vaststelde. Dit plan is goed voor 50 woningen. 
  • Het college van burgemeester en wethouders besloot positief over 6 ontwerpbestemmingsplannen. Het gaat om 26 woningen. De raad neemt hierover volgend jaar een beslissing. Hieronder valt onder meer het plan voor een nieuwe Aldi met 17 woningen. 
  • Ook voor volgend jaar worden er bouwplannen voorbereid en in procedure gebracht. Denk aan plannen voor Winssen-Zuid, Ewijk-Zuid, Ewijk-West en de Asdonck. 

Grootste bouwplannen in voorbereiding

  • Het grootste bouwplan is Hoge Woerd in Ewijk met 150 woningen. Dit bestemmingsplan werd in 2022 vastgesteld. Hier is pas archeologisch onderzoek verricht. De woningbouwontwikkeling wordt nu aanbesteed. 
  • Een ander plan is de Hutgraaf II met in totaal 22 woningen. Dit bestemmingsplan is ook vastgesteld. De woningen zijn in de verkoop.