Klankbordgroep schonere lucht

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is het project ‘Gezonder vergunnen, samen werken aan schonere lucht’ gestart.
De ODRN onderzoekt in opdracht van provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en gemeente Beuningen de mogelijkheden om de lucht in en rond industrieterrein Nijmegen-West en Weurt verder te verbeteren. Dat doet de ODRN samen met bedrijven en in samenspraak met inwoners. Wilt u meedenken over een schone en gezonde leefomgeving? Word dan lid van de klankbordgroep.

Het onderzoek is gericht op de bedrijven die relatief veel stikstofoxiden(NOx) en/of fijnstof uitstoten. De betreffende bedrijven zijn hierover geïnformeerd. Luchtverontreiniging van fijnstof en stikstofuitstoot kan gezondheidsschade veroorzaken. Samen met de bedrijven bekijkt de ODRN kansen en mogelijkheden om de uitstoot verder te verminderen door te verduurzamen. 

Het project is een onderdeel van het Schone Lucht Akkoord dat door de opdrachtgevers gemeenten Nijmegen, Beuningen en de provincie Gelderland is ondertekend. Eén van de doelstellingen van dit akkoord is de uitstoot van schadelijke stoffen door de industrie te verminderen om daarmee de gezondheid van omwonenden te verbeteren.

Stap in de klankbordgroep

De ODRN wil een klankbordgroep samenstellen van circa 10 leden waarin inwoners, bedrijven, ondernemers en organisaties uit Nijmegen-West en Weurt vertegenwoordigd zijn. De klankbordgroep wordt een aantal belangrijke keuzes in het project voorgelegd, wordt gevraagd om advies en blijft op de hoogte over resultaten en vervolgstappen van het project. Ook krijgt de klankbordgroep inzicht in dilemma’s, mogelijkheden en effecten van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Denken in oplossingen

De klankbordgroep neemt deel aan 4 interactieve bijeenkomsten. Deze starten in maart of april 2024. Aan deelnemers wordt gevraagd om actief mee te praten, mee te denken en te adviseren over:

  • de selectie van deelnemende bedrijven
  • het maatregelenpakket om uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen
  • de communicatieaanpak met de omgeving
  • de geleerde lessen voor vergunningverlening in de toekomst

De adviezen van de klankbordgroep komen op de website van de ODRN.

Aanmelden

Wilt u graag dat de leefomgeving in en rond Nijmegen-West en Weurt schoner en gezonder wordt? Denkt u in oplossingen en heeft u een positief-kritische en open houding? Meld u dan aan voor de klankbordgroep via projectleider Ewald Korevaar (ODRN) door te mailen naar ewald.korevaar@odrn.nl of bel 024 751 7700.

Meer informatie

Meer info over het project ‘Gezonder vergunnen, samen werken aan schonere lucht’ leest u op de website van de ODRN.