Mediaonderzoek gemeente

Als gemeente delen wij belangrijke informatie op verschillende manieren met u. Om te kijken of de middelen die wij gebruiken passen bij de middelen die inwoners gebruiken, voeren wij een mediaonderzoek uit.

Doe mee met het onderzoek

 

Het doel

Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe inwoners van gemeente Beuningen verschillende vormen van media gebruiken en beoordelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huis-aan-huisblad De Maas&Waler en sociale media. We willen u graag vragen mee te doen aan dit onderzoek. Dat helpt ons enorm om u in de toekomst beter te kunnen informeren. 
 

De vragenlijst

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die u online kunt invullen. De vragen gaan over uw mediagebruik en uw mening over de verschillende soorten media die wij gebruiken. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
U doet vrijwillig mee aan dit onderzoek. Uw antwoorden zijn anoniem. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan. Hieronder leest u meer infomratie over meedoen aan het onderzoek. 
Meedoen kan tot en met 28 april. Als u vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op via e-mail.  
 

Prijzen

Als beloning voor meedoen aan het onderzoek, maakt u kans op verschillende prijzen! We verloten in totaal:
- 5x Hart van Beuningen bon ter waarde van € 50,-  
- 5x Fundustry bon ter waarde van € 50,- 
 
Alvast bedankt voor uw deelname!
 
 
Meer informatie over meedoen
Bedankt voor uw interesse in dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen via welke kanalen u graag informatie krijgt. Bijvoorbeeld huis-aan-huisblad De Maas&Waler of sociale media. In dit korte onderzoek vragen we u om een aantal vragen te beantwoorden.
Meedoen kan via Link of door het scannen van de QR-code. Vult u de vragenlijst liever op papier in? Neem dan contact op met de gemeente via 14 024 of door te mailen naar publicaties@beuningen.nl. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Invullen kan tot en met 28 april. 
 

Informatie over het gebruik van de gegevens

Voor dit onderzoek verwerken we geen persoonsgegevens. Ook uw IP-adres wordt niet opgeslagen bij het bezoeken van deze website of het invullen van de digitale vragenlijst. De antwoorden die u geeft zijn anoniem en niet herleidbaar naar u als inwoner. Deelname is geheel vrijwillig en u kunt elk moment stoppen met de vragenlijst. 
Als u mee wilt doen voor het winnen van de bonnen, dient u wel uw persoonlijke gegevens in te vullen. Dit vult u los van de vragenlijst in en deze persoonsgegevens kunnen dus niet gekoppeld worden aan uw antwoorden. Instructies hiervoor staan in de vragenlijst. De anonieme antwoorden bewaren we op versleutelde servers van de gemeente.
 

AVG

Wij moeten ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij gebruik van uw persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat uw privacy en de daaraan verbonden voorwaarden worden beschermd. De privacyverklaring van de gemeente Beuningen vindt u op onze website. Bij vragen over uw privacy neemt u contact op met de Privacy Officer van de gemeente via e-mail. Meer informatie over uw rechten bij gebruik van persoonlijke gegevens vindt u op de website van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Uw deelname

Meedoen aan dit onderzoek is vrijwillig. Als u besluit niet deel te nemen, heeft dit geen gevolgen. Er zijn ook geen goede of foute antwoorden. Als u zich tijdens het onderzoek bedenkt en toch niet mee wilt doen, doet u dit door het tabblad met de vragen te sluiten. Gegevens van vragen die u al heeft ingevuld worden dan verwijderd. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit onderzoek, stuur dan een e-mail.