Informatieavond over de nieuwe mobiliteitsvisie

Op dinsdag 12 september is vanaf 20.45 uur een informatieavond in het gemeentehuis over de visie op lange termijn wat betreft verkeer en vervoer in en rondom onze gemeente. Raads- en commissieleden reageren deze avond op verzamelde informatie over deze thema's en de conclusies die hieruit getrokken zijn. Hun reacties leveren input voor het nog te maken mobiliteitsbeleid en de concrete maatregelen die hieruit voortvloeien.

Wij vinden een veilige en prettige leefomgeving belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer in en rondom onze gemeente hoort daarbij. Er zijn veel ontwikkelingen op deze gebieden. Denkt u bijvoorbeeld aan de toename van het aantal elektrische voertuigen zoals auto’s en fietsen. Of de enorme groei van thuisbezorging en meer mogelijkheden om thuis te werken. Ook zijn er uitdagingen op het gebied van wonen. Daarom is het belangrijk om een nieuwe visie op verkeer en vervoer voor de lange termijn te bepalen. 

Mobiliteitsbeleid

Uit deze visie maken we mobiliteitsbeleid en daarna concrete maatregelen die er de komende jaren voor zorgen dat onze gemeente veilig, bereikbaar en leefbaar blijft voor iedereen. Ons mobiliteitsbeleid is in de eerste helft van 2024 klaar en is een plan voor tien jaar.

Om het mobiliteitsbeleid te kunnen bepalen, verzamelden we in het afgelopen halfjaar veel informatie. Een van de bronnen daarvan was een enquête onder onze inwoners over wat zij belangrijk vinden wat betreft verkeer en vervoer in onze gemeente. Ook instellingen en bedrijven gaven hier hun mening over. Andere informatie verzamelden we uit verschillende onderzoeken, trends en bijvoorbeeld beleid uit regiogemeenten. 

Meer weten? U kunt meeluisteren!

Op dinsdag 12 september is vanaf 20.45 uur een informatieavond. Raads- en commissieleden reageren deze avond op de opgehaalde informatie en conclusies die hieruit getrokken zijn. Vinden zij de thema’s die naar voren komen ook het belangrijkst? Sluit dit aan bij wat zij ervaren dat leeft in de gemeente? En als er keuzes gemaakt moeten worden, welk thema gaat dan voor? 

Dat wat er tijdens deze avond opgehaald wordt, verwerken we in de mobiliteitsvisie, die in december door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Wilt u ook meeluisteren en horen hoe de raads- en commissieleden hier over denken? U kunt deze informatieavond op 12 september vanaf 20.45 uur volgen op de website beuningen.bestuurlijkeinformatie.nl
Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer? Lees dan hier verder.