Gladde wegen door modder op de weg

Veel fruittelers en landbouwers oogsten op dit moment hun producten. Ze vervoeren deze ladingen via de openbare weg. Hierdoor kan modder op de weg achterblijven, die samen met de natte weersomstandigheden en korter wordende dagen voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Let daarom goed op en pas uw snelheid aan.

Waarschuwen voor gladheid

Als een boer gaat oogsten en verwacht dat daarbij modder op de weg komt, moet hij het verkeer met borden waarschuwen voor het gevaar van gladheid. Direct als het werk klaar is, moet hij de weg schoonmaken en de borden verwijderen.

Bent u weggebruiker?

Houd dan rekening met het oogstseizoen en mogelijke vervuiling van de weg. Pas uw snelheid aan en passeer werkzaamheden en langzaam verkeer altijd stapvoets.

Bent u fruitteler, landbouwer of transporteur?

  • Voorkom vervuiling van de weg door modder. Zorg dat uw materieel goed schoon is voordat u de weg opgaat.
  • Informeer de wegbeheerder als vervuiling onvermijdelijk is. Tijdens kantooruren bereikbaar via 14 024.
  • Plaats waarschuwingsborden (J20 en OB602t) goed zichtbaar in de rechterberm, op ongeveer 75 meter voor het weggedeelte met slipgevaar.
  • Maak weggedeelten waarop modder is achtergebleven zo snel mogelijk schoon. Is vegen niet genoeg? Spuit het wegdek dan schoon.
  • Denk ook aan uw eigen veiligheid en draag een reflecterend veiligheidsvest.

Waarschuwingsborden (J20 en OB602t). Rood driehoekbord met slippende auto en daaronder een geel bord met de tekst modder.