Regionale Regenboogconferentie in Slot Doddendael een succes

Slot Doddendael was op donderdag 2 november het decor van de regionale Regenboogconferentie. Een conferentie voor inwoners, organisaties, partners en gemeenten in Gelderland-Zuid die zich verbonden voelen met de LHBTI+ gemeenschap en hier meer over wilden leren.

mensen in een zaal die luisteren naar de dagvoorzitter en de burgemeester

Burgemeester Daphne Bergman: ‘Het was een eer om gastgemeente te zijn voor de Regenboogconferentie. In Beuningen vinden we het belangrijk dat iedereen erbij hoort, zich veilig voelt en mee kan doen. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, talenten, beperkingen of gender. In onze samenleving boekten we al enorme vooruitgang om het erkennen dat iedereen erbij hoort, maar helaas is er nog steeds discriminatie, pesten en (online) geweld. Daarom is het belangrijk om hierbij stil te staan. Daarvoor organiseren we als gemeente allerlei activiteiten. En hoe mooi is het dan dat de Regenboogconferentie hier neer mocht strijken.’ 

Elkaar ontmoeten, ervaringen delen en inspiratie opdoen stonden centraal tijdens deze conferentie. ‘En dat is gelukt’, aldus Sigrid Pillen. ‘Er hing een fijne sfeer, een sfeer om te leren en elkaar te inspireren. Dat was al zo bij de inloop, mensen zochten elkaar op, gingen met elkaar in gesprek. Eigenlijk zagen we dit de hele middag gebeuren. De bezoekers willen echt aan de slag met gelijkheid en acceptatie’. Het programma werd dan ook met enthousiasme bezocht. Zo waren er bijvoorbeeld workshops inclusief taalgebruik, acceptatie van LHBT+ in de sport en Roze Ouderen. 

Het stokje is nu overgedragen aan gemeente West-Betuwe, daar strijkt hopelijk in 2025 de Regenboogconferentie neer. In 2024 dagen we jongeren uit om te laten zien hoe volgens hen de toekomst van de Regenboogprovincie Gelderland eruit moet zien.