Let op valse collectes

Het komt wel eens voor dat collectanten collecteren voor valse bedrijven. Wij krijgen hier ook meldingen over.

  • Landelijke collectes worden altijd duidelijk van tevoren aangekondigd. U kunt dat nagaan in het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
  • Er worden ook wel eens collectes gehouden door inwoners van de gemeente Beuningen. Bijvoorbeeld voor carnaval of Sinterklaas. Deze staan niet op het landelijke collecterooster. Maar deze collectanten herkent u wellicht zelf, want het zijn meestal dezelfde personen die elk jaar deze collectes organiseren. 168 Million is geen lokale vereniging. 
  • Voor zowel landelijke als lokale collectes moet er een collectevergunning zijn afgegeven door de gemeente. 
  • Collectanten kunnen zich legitimeren.