Boomfeestdag 2023: Opgroeien met bomen

Vandaag is het nationale Boomfeestdag. Daarom plantten 25 kinderen van basisschool de Reuzepas in Ewijk samen met wethouder Pascal Cobussen en Myriam Claassen, oprichter van de Beuningse stichting Planeet, 9 magnoliabomen tegenover hun school. In het Boomfeestdag-jaarthema ‘Opgroeien met bomen’ staat de leefomgeving van kinderen centraal. Kinderen die opgroeien in het groen bewegen meer, ervaren minder stress, ademen schonere lucht in, kunnen zich beter concentreren op school en hebben meer sociale contacten.

De leerlingen van de Reuzepas onderzochten tijdens een gastles van Myriam Claassen door het maken van een mindmap waarom het belangrijk én fijn is om op te groeien in een omgeving met bomen. Ook ontdekten ze hoe bomen (op)groeien en welke functies bomen tijdens hun leven vervullen. Na de les plantten de leerlingen de 9 bomen. Tegelijkertijd zetten ze regenwormen uit. Deze wormen helpen het bodemleven te verbeteren waardoor deze jonge bomen nog beter kunnen groeien.

Leerlingen van de Reuzepas zien de komende jaren dus van heel dichtbij hoe hun bomen met ze mee groeien. 

Boomfeestdag-plantseizoen

Het Boomfeestdag-plantseizoen loopt van 15 november 2023 tot en met 20 maart 2024. Medewerkers van gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven en scholen zetten zich in om kinderen in aanraking te brengen met de natuur. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het planten van bomen.

Boomfeestdag: ieder kind een boom

Onder het motto ‘ieder kind een boom’ wil Stichting Nationale Boomfeestdag ieder kind in Nederland in staat stellen een boom te planten en inzicht te krijgen in wat bomen en de natuur voor ons betekenen. Jaarlijks planten tijdens een van de vele Boomfeestdagen ruim 100.000 kinderen meer dan 200.000 bomen en struiken. Zo ontdekken kinderen dat ze heel laagdrempelig zelf iets kunnen doen voor een beter klimaat en voor een gezonde, prettige leefomgeving. 

Stichting Planeet

Myriam Claassen van de Beuningse stichting Planeet gaf de kinderen een mini les over het belang van bomen en over dat wat je zelf bij kunt dragen. “Als je een goed idee hebt voor het verbeteren van de natuur, steek er dan energie in en laat het groeien.” 

Myriam is de initiatiefneemster van onder andere de pluktuin op het terrein van het voormalige fruitbedrijf de Weeropper in Beuningen. Haar stichting zonder winstoogmerk wil kinderen en volwassenen weer verbinding laten maken met hun voedsel. “Planeet stelt zich een wereld voor waarin iedereen toegang heeft tot verse en gezonde voeding van duurzame, liefst lokale boerderijen, waar iedereen zich verbonden voelt met de oorsprong van ons eten en waar een groeiende bewustwording bestaat van een duurzame levensstijl.” Als je donateur bent van de stichting mag je komen oogsten in de tuin. Maar ook mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank mogen hun groenten en fruit komen plukken. “Door zelf voor je eigen voedsel te zorgen ga je het anders waarderen. Dat leren wij bijvoorbeeld ook aan kinderen van scholen uit onze gemeente.”