Alleen goed gescheiden plastic+ kunnen we recyclen!

Grondstoffen worden schaars, dus het hergebruik van afval is erg belangrijk. Samen met Dar gaan we graag voor minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Het is daarbij belangrijk dat de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen goed is, zo ook bij plastic+. Samen met Dar houden we opnieuw acties op de kwaliteit van plastic+ te verbeteren.

Afvalcoach acties herhalen door vervuiling plastic+containers

Afvalcoaches van Dar hielden acties in de hele gemeente en controleerden hierbij alle plastic+containers. Ze keken of er ander afval dan plastic+ in de plastic+containers zat en of er dus vervuiling was. Dar en de gemeente merkten helaas dat het nog fout gaat bij het scheiden van plastic+. In gemiddeld 18% van alle plastic+containers zit verkeerd afval. Daarom herhalen we de acties met afvalcoaches. Plastic+containers met vervuiling, leegt Dar niet. U ontvangt informatie als uw plastic+container niet is geleegd. Zo verhogen we samen de kwaliteit van het plastic+, wat zorgt voor betere recycling en dus meer hergebruik van grondstoffen. 

Plastic+ afval voor hergebruik

Het goed scheiden van plastic+ is belangrijk. Alleen met goed gescheiden plastic+ winnen we grondstoffen en kunnen we recyclen. Plastic+ is een verzamelnaam voor plastic verpakkingen, blikken en pakken. Dar ziet plastic+ niet als afval, maar als grondstof voor bijvoorbeeld nieuwe blikken, petflesjes of shampoo- of zeepflessen. 

Wat kan er nog beter bij het scheiden van plastic+?

Veel inwoners doen hun best hun plastic+ zo goed mogelijk te scheiden. We merken helaas dat het soms nog fout gaat. We zien bijvoorbeeld nog veel volle verpakkingen van yoghurt en melk in de plastic+containers. Net als etensresten, groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), oud papier en karton en regelmatig luiers. Deze afvalsoorten horen niet bij plastic+ en verstoren het recyclingproces. Een vracht ingezameld plastic+ met vervuiling wordt afgekeurd en als restafval verbrand. Hierdoor gaan grondstoffen verloren en nemen de kosten toe.

Scheid ook uw plastic+afval

Stel uzelf de volgende vragen om het scheiden van plastic+ makkelijker te maken:

  1. Is het een verpakking?
  2. Is het leeg?
  3. Komt het uit de keuken of badkamer?

Is het antwoord op alle drie de vragen ‘ja’? Dan mag het bij het plastic+afval. Twijfelt u? Kijk dan in de afvalscheidingswijzer in de Dar-app of op www.dar.nl/afvalwijzer.