Woondeal 2.0: samenwerking voor een betere woningmarkt

In 2020 sloten het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeenten hun eerste Woondeal. Met deze Woondeal is er een samenwerking die gericht is op het bouwen van meer woningen in de regio. De Woondeal Arnhem – Nijmegen uit 2020 is nu geactualiseerd naar een Woondeal 2.0. Hierin staan, naast afspraken over voldoende woningen, afspraken over betaalbare woningen en duurzaam en circulair gebouwde woningen.

Sociale huur en betaalbare koop

Belangrijk onderdeel van de nieuwe Woondeal-afspraken is de overeenkomst tussen de gemeenten dat zij de huisvestingsopgave voor aandachtsgroepen eerlijk spreiden over de regio. Dan gaat het bijvoorbeeld om huisvesting van mensen met een zorgvraag of mensen die dakloos dreigen te worden. Iedere gemeente zet zich in voor 30% sociale huur bij nieuwbouw, zodat deze aandachtsgroepen overal in de regio kansen op een woning hebben. Daarnaast realiseert elke gemeente minimaal 35% tot 40% van de nieuwe woningen als middenhuurwoning tot € 1.000 of koopwoning tot € 355.000. Daarmee krijgen jonge starters een kans. 

Wat betekent de Woondeal 2.0 voor Beuningen?

In de woonvisie van de gemeente Beuningen was al rekening gehouden met het bouwen van twee derde aan betaalbare (huur- en koop)woningen. De verdeling hierbinnen verandert wel. Vooralsnog werd rekening gehouden met 20% sociale huur. Bij alle woningbouwplannen waar het programma nog niet vastligt, wordt vanaf nu toegewerkt naar 30% sociale huur. Dit geldt onder andere voor het structuurmodel Ewijk.

Inzet nodig 

De bouw van meer woningen en van meer betaalbare woningen vraagt een stevige inzet van alle partijen. Er zijn voldoende bouwmogelijkheden. Maar de bouwkosten stijgen, stikstof belemmert bouwmogelijkheden, personeelstekorten spelen op veel plaatsen. Rijk, provincie en gemeenten bundelen hun krachten om deze problemen op te lossen. Bijvoorbeeld door via splitsen of delen bestaande woningen beter te benutten. De Woondeal helpt om dan belemmerende regelgeving op te lossen. 

Ondersteuning van corporaties en bouwbedrijven 

De woningcorporaties en bouwers in de regio ondersteunen de ambities die zijn opgenomen in de Woondeal. De gemeenten in de regio zijn daar blij mee. Zij moeten immers de Woondeal voor een groot deel uitvoeren.