Kindergemeenteraad: Samen houden wij het veilig

Op dinsdagavond 11 april is voor de twaalfde keer een kindergemeenteraad in ons gemeentehuis. Zesendertig leerlingen uit de groepen zeven en acht van zes plaatselijke basisscholen doen mee. Deze leerlingen bedenken per school plannen rond het onderwerp ‘Samen houden wij het veilig in onze gemeente’. ’s Avonds presenteren de leerlingen in de raadsvergadering hun plannen en stemmen zij over de besteding van een bedrag van €2.500. Het beste plan wordt dus ook echt uitgevoerd samen met de kinderen.

Zelf aan de slag 

In de middag maken de kinderen kennis met de lokale politiek door de plannen verder uit te werken. Zij doen dat in gemengde groepen. In elke groep zitten kinderen van de verschillende scholen. Ze werken dus misschien wel aan een plan dat zij niet zelf bedacht hebben. Daarbij werken ze ook samen met volwassen raadsleden. Zij vertellen over hun werk en bespreken hun standpunten over ‘Samen houden wij het veilig in de gemeente’. Hierdoor krijgen de leerlingen handvatten en kunnen zij goed uitleg geven over hun voorstellen tijdens de vergadering ’s avonds.

Kindergemeenteraadsvergadering

’s Avonds is de kindergemeenteraadvergadering van 18.00 tot 19.30 uur in de raadzaal. De leerlingen presenteren hun plannen en adviseren over de besteding van de €2.500. Het project dat de meeste stemmen krijgt, wordt op korte termijn uitgevoerd. Voor deze kinderen een unieke kans om invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. 

Kijk mee

Ook u kan deze kindergemeenteraadsvergadering live meekijken of later terugkijken op de website beuningen.bestuurlijkeinformatie.nl.
Ouders of verzorgers van de kindergemeenteraadsleden kijken in een aparte ruimte in het gemeentehuis mee naar het debat.