Evenementen en investeringen geven impuls aan de Groene Heuvels

Grondeigenaar en exploitant Leisurelands heeft een plan gemaakt voor een beperkt aantal extra evenementen op recreatiegebied de Groene Heuvels. Het college van burgemeester en wethouders van Beuningen heeft besloten om dit ontwerpbestemmingsplan nu te publiceren. Vanaf 16 juni kan iedereen een reactie geven. Aansluitend op dit plan wil het college in de komende jaren in het gebied rondom de Groene Heuvels investeren.

Investeringen gemeente

Wethouder Versluijs: “Het plan van Leisurelands sluit goed aan op onze wens om het recreatieve aanbod in het gebied te verbeteren en te verbreden. Dit is namelijk één van de speerpunten uit de Omgevingsvisie Beuningen. Daarom willen we in de komende jaren investeren in wegen, wandel- en
fietsverbindingen en in natuurontwikkeling rondom het recreatiegebied”.

Regels voor evenementen

In het bestemmingsplan leggen we vast dat per jaar twee muziekfestivals van meerdere dagen gehouden mogen worden en een concert van één dag. Daarnaast een aantal evenementen van een dag, zoals een sportwedstrijd of fair. Het bestemmingsplan regelt ook het maximum aantal bezoekers per type evenement, het maximum aantal evenementdagen per jaar, het maximum aantal dagen met luide muziek, inclusief begin- en eindtijden. Voor de twee meerdaagse festivals regelt het bestemmingsplan dat bezoekers mogen kamperen en parkeren op omliggende agrarische percelen.

Overleg met omwonenden

Als voorbereiding op het plan voerden Leisurelands en het gemeentebestuur van Beuningen overleg met omwonenden van het recreatiegebied de Groene Heuvels en met gemeente Wijchen. Voor Leisurelands gaven deze overleggen aanleiding om hun oorspronkelijke evenementenprogramma in te perken.

Inzien en reageren

Vanaf 16 juni tot en met 27 juli 2023 kan iedereen het plan inzien en een reactie of zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Beuningen. In het najaar neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.