Kostendelersnorm verandert vanaf 1 januari 2023

De leeftijd van de kostendelersnorm is sinds 1 januari 2023 verhoogd naar 27 jaar (dit was 21 jaar).

Krijgt uw gezin bijstand en deelt u uw woning met één of meer volwassenen? Dan hebt u te maken met de kostendelersnorm. Omdat u de kosten voor huur, gas, water en elektriciteit kunt delen, krijgt u minder bijstand. De leeftijd van de kostendelersnorm is sinds 1 januari 2023 verhoogd naar 27 jaar (dit was 21 jaar). Dit betekent dat medebewoners tot 27 jaar vanaf 1 januari 2023 niet langer als kostendelers worden beschouwd. 

De leeftijdsgrens voor een inwoner met bijstand zelf verandert niet. Die blijft 21 jaar. Dus voor iemand met bijstand die 21 jaar of ouder is en in één huis woont met een medebewoner die ouder is dan 27 jaar, geldt nog steeds de kostendelersnorm. 

Hoe weet u of er iets voor u verandert? 

De gemeente Beuningen gaat inwoners met een kostendelersnorm individueel bekijken. We doen een herbeoordeling. We proberen de herbeoordeling te doen voor de betaling van de uitkering over de maand januari, begin februari 2023. Wanneer de beoordeling langer duurt en er in de nieuwe situatie een hogere uitkering geldt, dan betalen we dit vanaf 1-1-2023. 

Voor wie geldt de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal inwonende kinderen boven de 27 jaar, een (groot)ouder of inwonende nicht. Ook huisgenoten die geen familie van u zijn, tellen mee. 

Wanneer het gaat of u recht heeft op een uitkering, tellen de inkomsten van alleen u en uw partner mee. De inkomsten van andere huisgenoten niet. Als het gaat om de hoogte van uw uitkering, telt het aantal huisgenoten wel mee. Er zijn wel enkele uitzonderingen. 

Deze volwassen tellen niet mee voor de kostendelersnorm: 

  • Jongeren tot 27 jaar 
  • Studenten die studiefinanciering ontvangen
  • Leerlingen die studeren via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Medebewoners van 27 jaar en ouder die onderwijs volgen (Wtos) 
  • Kamerhuurders en kostgangers die geen familie zijn en betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. 

Heeft u vragen? 

U kunt de vragen stellen aan uw klantmanager of bij de balie Zorg en Inkomen. Bel daarvoor naar 14 024.