Hoge waterstanden en mogelijke overlast

Zowel Rijkswaterstaat als Waterschap Rivierenland melden dat ondanks de hoge waterstanden in de rivieren er in onze regio geen reden tot grote zorg is. De aanpassingen die de afgelopen decennia zijn gedaan om rivieren de ruimte te geven, doen in onze regio hun werk. De Maas is inmiddels (matig) verhoogd tot een stand die enkele keren per jaar kan voorkomen. De Rijn, en in onze regio dus de Waal, staat wat hoger. Dit is op een stand die gemiddeld 1 keer in de 5 jaar verwacht mag worden. Vandaag wordt het maximum bereikt. Daarna gaat naar verwachting de waterstand weer afnemen.

Dit neemt niet weg dat er lokaal wel sprake kan zijn van wateroverlast. Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland monitoren de waterstanden en de mogelijke overlast nauwkeurig. Daar waar nodig zijn voorbereidingen getroffen en daar waar helaas overlast ontstaat, wordt met man en macht gewerkt om deze overlast te beperken. 

Wethouder Pascal Cobussen: “Net als in de rest van het land hebben we ook in onze gemeente op meerdere plekken overlast door veel regenval en de hoge waterstanden. Dit zorgt voor hoge waterstanden in onze sloten en er blijven op verschillende plaatsen plassen staan in de openbare ruimte. Tijdens de kerstdagen zijn er enkele waterleidingen gesprongen in Beuningen. En in Winssen zien we door de verhoogde kwelwaterdruk wat problemen met de riolering. 
Hierop hebben we helaas geen invloed. Waterschap Rivierenland en wij als gemeente doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.” 

Wat u er van kunt merken

  • Sloten en vijvers met een hoger waterpeil dan u gewend bent
  • Plekken in de openbare ruimte waar meer water (of plassen) blijft staan
  • Riolering die het water minder goed afvoert
  • Kruipruimte/kelders onder uw woning zijn vochtig of er staat zelfs water in

Wat u kunt doen

  • Sloten en vijvers: zorg dat sloten schoon blijven. Gooi er dus geen afval in. Zo raken de duikers die het overtollige water af moeten voeren ook niet verstopt. 
  • Water op straat: meld als er op een locatie de veiligheid van weggebruikers in gevaar komt. Bijvoorbeeld als er veel water op straat ligt of als er veel water in tunnels blijft staan.
  • Riolering: meld als u merkt dat uw riolering niet meer goed doorloopt of als het water terug loopt.
  • Water in uw kruipruimte of kelder: tijdelijk water in de kruipruimte is niet erg. Dit verdwijnt meestal wel weer. Water in de kelder kunt u proberen naar buiten te pompen met een eigen pomp.

Waar melden

Ervaart u overlast van water dat mogelijk gevaar op kan leveren, dan kunt u dit melden door te bellen naar 024 - 678 08 76. Dit is het calamiteitennummer van de gemeentewerf. 
Meer informatie over de waterstand in de rivieren en overlast in sloten leest u in het liveblog op de website van Waterschap Rivierenland