Zes Koninklijke onderscheidingen tijdens de Lintjesregen in Beuningen

Op woensdag 26 april regende het weer Lintjes in de gemeente Beuningen. Zes inwoners van de gemeente Beuningen werden gedecoreerd.

Rij 1 mevr. Lelivelt en dhr. Haverkort, Rij 2 mevr. Van Ingen en mevr. Schreven, Rij 3 dhr.Van Kerkhof en dhr. Hendriks met locoburgemeester

Zij ontvingen een Koninklijke Onderscheiding tijdens de jaarlijkse Lintjesregen omdat ze zich op een buitengewone manier hebben ingezet voor de Beuningse gemeenschap. Drie personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en drie personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  
Het uitreiken van de  Koninklijke onderscheidingen gebeurde in de Ridderzaal van Slot Doddendael. De Lintjesregen is jaarlijks, op de laatste werkdag voor de verjaardag van onze Koning.

De volgende drie inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

  • Dhr. N. K. A. (Toon) Hendriks geboren in 1959 woonplaats: Beuningen

Verdiensten voor Stichting Avondvierdaagse Beuningen en Carnavalsvereniging de Plekkers

  • Mevr. L.H.M. (Louise) Lelivelt-van Haaren geboren in 1952 woonplaats: Beuningen

Verdiensten voor Dijkmagazijn, BZC zwemvereniging de Dolfijnen, Parochie H.Johannes XXIII, Scouting Beuningen ’76, buurtvereniging de Hutgraaf  

  • Mevr. G.M.P.F. (Gerry) Schreven Verploegen geboren in 1948 woonplaats: Winssen

Verdiensten voor Prinses Beatrix Spierfonds, Stichting Perspectief en Fusie Parochie Winssen Beuningen

De volgende drie inwoners werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

  • Dhr. Drs. A.F.M. (André) Haverkort geboren in 1947 woonplaats: Beuningen

Verdiensten in betaalde baan: Huisarts, Huisartsopleider, Huisartsbegeleider en docent Radboud UMC. Verdiensten als vrijwilliger: Zorggroep Maas en Waal, Stichting Oecumenische Studentenkerk, EHBO vereniging Beuningen Weurt, Stichting Meander; internaat instelling voor jeugd uit de binnenvaart, kermis en circus, Federatie WDH Midden Nederland, Protestantse Gemeente Rivierenland Oost, Voetbal Vereniging Beuningse Boys, Parochie H. Johannes XXIII, Thompson Bridge Band, Tijdschrift 'Bijblijven', Alzheimer Café, Nijmeegs Amusements Orkest, Groeisaam Primair Onderwijs, Stichting Perspectief, Vereniging 't Koor Beuningen

  • Mevr. Drs. M.C.G. (Marieke) van Ingen van der Ven geboren in 1951 woonplaats Beuningen

Verdiensten in betaalde functie: Pro Persona/ Entrea Lindenhout; jeugdgezondheidszorg. Vrijwilligerswerk voor: PKN Protestante Gemeente Rivierenland Oost, Zorggroep Maas en Waal/Zorgcentrum Alde Steeg, Ds. G. Boerstichting ( ’t Lindenhoutmuseum), RK Parochie Johannes XXIII

  • Dhr. R.H.T.M. (Roderik) van Kerkhof geboren in 1967 woonplaats Beuningen

Verdiensten in betaalde functie: Ondernemer en investeerder Cornelion Group
Vrijwilligerswerk voor: Voetbalvereniging Beuningse Boys en Stichting Abe voor autisme en muziek
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau: De heer Hendriks 

Dhr. N. K. A. (Toon) Hendriks geboren in 1959 woonplaats: Beuningen
Ontving de Koninklijke onderscheiding voor zijn inzet voor Stichting Avondvierdaagse Beuningen en Carnavalsvereniging de Plekkers.

Meneer Hendriks is al ruim 25 jaar vrijwilliger bij de Stichting Avondvierdaagse en werd in 1998 secretaris en vice voorzitter. Het hele jaar door is hij bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse avondvierdaagse met taken zoals het aanvragen van de vergunning en het regelen van de verzekering, de medailles en de routes moeten worden gemaakt en nagelopen. Sponsoren worden door hem benaderd en de website wordt door Toon bijgehouden. Tijdens de 4 dagen dat er gewandeld wordt is hij gemiddeld 10 uur per dag bezig als vrijwilliger.
Toon Hendriks wordt omschreven als loyaal en integer bestuurder; intuïtief weet hij alle vrijwilligers te stimuleren. Hij is gedreven, hij beseft heel goed dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Naast zijn werkzaamheden als secretaris heeft hij ook de communicatie en Sponsoring in zijn portefeuille. Tijdens de wandeldagen zorgt hij voor een versnapering voor de wandelaars en draagt hij mede zorg voor de veiligheid van de wandelaars.

De verdiensten voor carnavalsvereniging CV de Plekkers: In 2005 werd Toon actief als lid van het Convent van ex-adjudanten. Hij was medeoprichter van het Convent van ex-adjudanten en is jarenlang voorzitter geweest van dit Convent. In 2012 zat de vereniging zowel organisatorisch als financieel in een zware periode. De vereniging telde nog geen 25 leden meer en er werd verlies geleden. Vanuit de ex-conventen (Er bestaat een ex-prinsen en een ex-adjudanten convent) is toen een ondersteuningscommissie gevormd om het bestuur te helpen uit de problemen te komen. Meneer was het meest actieve lid van deze 4 personen tellende ondersteuningscommissie, zijn drijfveer was (en is) dat Carnaval en de Plekkers moesten blijven bestaan voor de gemeenschap van Beuningen. Na een korte periode van ondersteuning is Toon Hendriks toegetreden tot het bestuur in de functie van voorzitter. Mede door zijn toedoen is het Beunings carnaval één van de grotere in de regio, heeft de vereniging ruim 70 enthousiaste leden en is de vereniging ook financieel weer gezond.

In de afgelopen 25 jaar heeft meneer Hendriks zich ingezet voor de Stichting Avondvierdaagse, als vrijwilliger, secretaris en vice voorzitter
Toon Hendriks werd in 2005 vrijwilliger bij carnavalsvereniging CV de Plekkers en hij werd voorzitter van het convent van ex-adjudanten. Vanaf 2012 is hij voorzitter van het bestuur van deze carnavalsvereniging. 

Locoburgemeester Pascal Cobussen speldt een lintje op het jasje van de heer Hendriks    Locoburgemeester Pascal Cobussen samen met de heer Hendriks 

Lid in de Orde van Oranje Nassau: Mevrouw Lelivelt - van Haaren

Mevr. L.H.M. (Louise) Lelivelt-van Haaren geboren in 1952 woonplaats: Beuningen
Verdiensten voor het Dijkmagazijn, BZC zwemvereniging de Dolfijnen, Parochie H.Johannes XXIII, Scouting Beuningen ’76, buurtvereniging de Hutgraaf  

Mevrouw Lelivelt-van Haaren is al 29 jaar (vanaf 1994) vrijwilliger bij de Parochie H. Johannes XXIII
Zij wordt omschreven als een warm, hulpvaardig, sociaal betrokken persoon en één van de drijvende krachten van de geloofsgemeenschap. Zij heeft binnen de parochie een grote staat van dienst. Van 1994 tot 2000 was zij lid van de werkgroep communievoorbereiding. Van 2000 tot 2005 was zij lid van de werkgroep vormselvoorbereiding. Zij notuleerde bij fusievergaderingen (fusie Weurt Beuningen Ewijk Winssen naar huidige parochie)
Ze was gastvrouw bij het project  Open Kerk. Ze nam het initiatief voor de organisatie van “koffiedrinken na de kerkdienst”. Sinds 2021 is zij assistent bij doopvieringen.
Verder is zij loper/bezorger bij jaarlijkse actie Kerkbalans.

Mevrouw Louise Lelivelt - van Haaren is sinds 9 jaar vrijwilliger bij het Dijkmagazijn als administratief ondersteuner, bestuurslid, en regelt wat nog meer nodig is. Ze is daarom heel wat uren per week bij het Dijkmagazijn te vinden. 

Mevrouw is in 2014 begonnen met administratieve taken voor Stichting het Dijkmagazijn. In 2015 werd zij lid van het bestuur als secretaris. Vanaf begin 2018 organiseert zij met anderen de bemensing van het bezoekerscentrum/terras en regelt de inkoop en beheer. Zij is betrokken, flexibel en toont 100% inzet. Ook zoekt zij kansen om projecten te bedenken en uit te voeren zoals sponsor acties, puzzeltochten etc.
Bijzonder is haar vermogen om mensen te werven als vrijwilliger en ze draagt dan ook zorg voor het welzijn van alle vrijwilligers. Zo organiseert zij uitjes voor de groep van zo’n 80 vrijwilligers.
Zij voert essentiële taken uit én verbindt vrijwilligers aan het Dijkmagazijn en zij draagt daarmee substantieel bij aan het succes van Stichting het Dijkmagazijn.

Mevrouw was in de periode 1973 tot 1986 (13 jaren) Leidster en bestuurslid van Stichting scouting Beuningen 76. Zij begon als leidster en is later lid van het bestuur geworden in de functie van secretaris.
Naast het bovenstaande vrijwilligerswerk heeft mevrouw jarenlang voor meerdere organisaties haar vrijwillige inzet getoond. Deze ondersteunden de aanvraag voor de Koninklijke onderscheiding, deze organisaties zijn:
Sanquin bloed en plasmadonor 1970 tot 2014 (44 jaren) 
Buurtvereniging De Hutgraaf bestuur 1982 tot 1987 
Dominicus College Nijmegen lid ouderraad 1998 tot 2008 
BZC Dolfijnen zwemvereniging bestuurslid 2007 tot 2011 

Locoburgemeester Pascal Cobussen speldt een lintje op bij mevrouw Lelivelt   Locuburgemeester Pascal Cobussen met mevrouw Lelivelt

Lid van Oranje Nassau: Mevrouw Schreven Verploegen

Mevr. G.M.P.F. (Gerry) Schreven Verploegen geboren in 1948 woonplaats: Winssen
Verdiensten voor Prinses Beatrix Spierfonds, Stichting Perspectief en Fusie Parochie Winssen Beuningen

Mevrouw is als vrijwilliger betrokken bij drie projecten van Stichting Perspectief: 'Vervanging Mantelzorg Thuis', 'Mantelzorgplant' en 'Huisbezoek 80-jarigen'. Een belangrijk project in deze is Vervanging Mantelzorg Thuis. Hierbij komt een vrijwilliger thuis zorgen voor iemand zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft en daarmee ontlast wordt. Zij gaat daarvoor wekelijks een dagdeel naar een familie ter ondersteuning. Een mooi project waar zij zich voor inzet, dat is de jaarlijkse Mantelzorgplant die wordt uitgedeeld op 10 november. Mantelzorgers die zijn aangemeld, ontvangen dan een plant. Stichting Perspectief brengt, samen met een grote groep vrijwilligers, planten rond aan ca 400 mantelzorgers in de gemeente. Mevrouw doet hier altijd aan mee, het liefst bij bekenden in Winssen. Een ander project waar zij jaarlijks aan meewerkt in het Huisbezoek 80 jarigen. Alle 80 jarigen uit de gemeente Beuningen ontvangen een uitnodiging voor een gesprek waarin wordt geluisterd naar vragen en mensen informatie ontvangen over voorzieningen die er zijn in de gemeente Beuningen, zij bezoekt dan een 15 tal 80-jarigen.

Prinses Beatrix Spierfonds collecte organisatie vanaf 1979 tot heden (43 jaren) 

Mevrouw stuurt al bijna 43 jaar een groep van 22 collectanten aan voor het Prinses Beatrix Spierfonds (PBS). Ze zet zich altijd met hart en ziel in om samen met haar collectanten een mooie opbrengst te bewerkstelligen. Mevrouw heeft zich in de afgelopen 43 jaar meer dan 500 uur ingezet voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Zij organiseert de collecte en regelt alles rondom (de werving van) de collectanten. Ze heeft met haar collectanten al meer dan 50.000 euro opgehaald in al die jaren. Omdat zij bekend en geliefd is in Winssen weet zij collectanten te motiveren en te binden. Het Prinses Beatrix Spierfonds noemt het bijzonder dat iemand zich al zo lang inzet voor een goed doel. 

Parochie Winssen van 1993 tot heden (29 jaren) vrijwilligerswerk: voorgangster, lectrice en organisator kerkbalansen 

Mevrouw heeft zich in de afgelopen 29 jaren als vrijwilligster ingezet bij kerkelijke activiteiten in Winssen bijvoorbeeld als lectrice in de wekelijkse weekend vieringen, lectrice en voorgangster bij vele avondwakes en uitvaarten. Ook als redactielid van het parochieblad en als medeorganisator van de jaarlijkse kerkbalansen. Zij is ook altijd bereid om mee te helpen als er iets extra’s gedaan moet worden. Na het pensioen van de pastor en het sluiten van de kerk in Winssen heeft mevrouw haar werkzaamheden als redactrice van het parochieblad voortgezet in Beuningen. Ook houdt ze met een aantal andere vrijwilligers de kapel in de Winssense kerk open voor belangstellenden.

Locoburgemeester Pascal Cobussen speldt lintje op bij mevrouw Schreven   Locoburgemeester Pascal Cobussen speldt lintje op bij mevrouw Schreven

Ridder in de Orde van Oranje Nassau: De heer Haverkort 

Dhr. Drs. A.F.M. (André) Haverkort werd geboren in 1947 en woont in Beuningen
Meneer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor vele mooie verdiensten, zowel in betaalde baan als in vrijwilligersfuncties. 
Verdiensten in betaalde baan: Huisarts, Huisartsopleider, Huisartsbegeleider en docent Radboud UMC. 
Verdiensten als vrijwilliger: Zorggroep Maas en Waal, Stichting Oecumenische Studentenkerk, EHBO vereniging Beuningen Weurt, Stichting Meander; internaat instelling voor jeugd uit de binnenvaart, kermis en circus, Federatie WDH Midden Nederland, Protestantse Gemeente Rivierenland Oost, Voetbal Vereniging Beuningse Boys, Parochie H. Johannes XXIII, Thompson Bridge Band, Tijdschrift 'Bijblijven', Alzheimer Café, Nijmeegs Amusements Orkest, Groeisaam Primair Onderwijs, Stichting Perspectief, Vereniging 't Koor Beuningen

Dhr. Drs. André Haverkort kreeg de onderscheiding onder andere voor zijn bijzondere verdiensten als huisarts, praktijkhouder, huisartsbegeleider, huisartsopleider, NHG supervisor en docent aan het Radboud UMC.
Deze bovengenoemde verdiensten vonden plaats vanaf de start van zijn huisartsenpraktijk in 1974. Vanaf 1977 tot heden is meneer ook verbonden aan het Radboud UMC.
Zijn verdiensten als huisarts en huisarts opleider en supervisor zijn niet alleen voor de gemeente Beuningen maar ook regionaal en landelijk van belang geweest.
Meneer wordt zeer gewaardeerd voor zijn verdiensten als huisarts en met noemt hem een docent in hart en nieren. Vanuit zijn jarenlange ervaring in de praktijk en in de maatschappij kent hij als geen ander het belang van het breed en generalistisch opleiden van artsen en onderzoekers. Meneer heeft gedurende meer dan 30 jaar zich met hart en ziel ingezet voor het onderwijs aan medisch studenten en de begeleiding van professionals bij hun vak. Zijn erfenis voor het onderwijs is heel groot en hij heeft veel jonge huisarts-docenten opgeleid die nu het stokje van hem overnemen. Meneer Haverkort stelt zich bij alles wat hij doet zeer bescheiden op.
Hij wordt omschreven als communicatief zeer sterk, buitengewoon bevlogen en capabel en hij daagt studenten met kritische vragen uit om door te denken en op zoek te gaan naar antwoorden. Hierbij steeds de verbinding leggend met het toekomstige vak van de student. “Hoe kun jij dit inzetten om straks een nog betere arts of onderzoeker te worden”. Toen André Haverkort nog zijn eigen huisartspraktijk had, combineerde hij die praktijk met 1-2 dagen onderwijs.
Sinds 2012 werkt hij ongeveer 3 dagen per week in het onderwijs voor biomedisch studenten.
Dit combineert hij met zijn rol als NHG-supervisor, muzikant en tal van andere maatschappelijk betrokken activiteiten.

Deze overige maatschappelijk activiteiten zijn zeer divers, van muzikaal tot diverse bestuur rollen.
Meneer was als vertrouwenspersoon meer dan 12 jaar verbonden aan voetbalvereniging  Beuningse Boys.

Meneer leverde belangeloos een muzikale bijdrage aan de maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimer Café Beuningen, hij verzorgt ook muzikale middagen bij zorgcentrum de Alde Steeg
André Haverkort is al jaren (spelend) bestuurslid en sinds een jaar voorzitter van het Nijmeegs Amusementsorkest.
Meneer is sinds 2013 lid van de Thomson Bridge band waar hij sinds 2014 bestuurslid is waarvan de laatste 6 jaar voorzitter.
Voor Stichting Perspectief, een welzijnsorganisatie in de gemeente Beuningen heeft meneer bijvoorbeeld een lezing gegeven over dementie en daarnaast heeft hij voor Perspectief bij vele activiteiten een muzikale bijdrage geleverd.
Ook voor vereniging het Koor, de Protestante Gemeente en Parochie Johannes XXIII en de Studentenkerk heeft meneer muzikale omlijsting verzorgd voor diensten , dat laatste al sinds 1966.
Meneer is al vele jaren betrokken bij het welzijn van de inwoners van de gemeente Beuningen, maar ook ver buiten de gemeente Beuningen heeft meneer zich breed ingezet voor de samenleving. Meneer is bescheiden en geeft anderen de ruimte om te groeien en bloeien en zich te ontwikkelen.

Locoburgemeester Pascal Cobussen speldt lintje op bij de heer Haverkort   Locoburgemeester Pascal Cobussen met de heer Haverkort

 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Mevrouw van Ingen - van der Ven

Mevr. Drs. M.C.G. (Marieke) van Ingen van der Ven geboren in 1951 woonplaats Beuningen
Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor verdiensten in zowel betaalde functie als voor vrijwilligerswerk. 
Verdiensten in betaalde functie: Pro Persona / Entrea Lindenhout Jeugd GGZ
Vrijwilligerswerk voor: PKN Protestante Gemeente Rivierenland Oost, Zorggroep Maas en Waal/Zorgcentrum Alde Steeg, Ds. G. Boerstichting ( ’t Lindenhoutmuseum), RK Parochie Johannes XXIII

Mevr. doctorandus Maria Catharina Gerarda van Ingen-van der Ven
ontving deze Koninklijke onderscheiding onder meer voor haar werk voor de Jeugd GGZ
Zij leverde in de periode 2012 – 2020 een bijdrage aan het verbeteren van de toegang en participatie van de jeugd-GGZ voor kwetsbare kinder- en jeugdmigranten. Zij heeft tools ontworpen voor andere professionals en vrijwilligers op 46 basisscholen in Nijmegen. Daarmee wist ze vele professionals en vrijwilligers deskundig op te leiden en te inspireren om migrantenkinderen op scholen, kinderopvang etc te begeleiden,
In de Periode 2015 – 2021 leverde mevrouw van Ingen-van der Ven een vrijwillig bijdrage aan innovatie project “de School als Vindplaats”
In die periode heeft zij twintig jeugdprofessionals opgeleid in haar preventie methodiek “vroeg signalering en vroeg interventie” om daarmee emotionele problemen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jeugdigen te voorkomen. Haar werkwijze heeft nog steeds grote invloed op de huidige werkwijze van de opgeleide professionals en daarmee op de ondersteuning van kinderen haar werkwijze heeft nog steeds grote invloed op de huidige werkwijze van de opgeleide professionals en daarmee op de ondersteuning van kinderen.

Mevrouw is sinds 2004 tot heden (18 jaren) vrijwilliger bij zorgcentrum de Alde Steeg. Ze is bezoekvrijwilliger en maakt muziek tijdens de kerkdiensten.
Vanaf 2006 tot heden is mevrouw samen met de activiteiten begeleiding van de Alde Steeg de “liederentafel” opgestart. Maandelijks organiseren zij een muzikale middag. Tot op heden maakt mevrouw muziek in het restaurant en bezoekt zij ouderen als bezoekvrijwilliger. Zij wordt omschreven een warm en liefdevol persoon met oprechte aandacht en een luisterend oor voor de bewoners van de Alde Steeg.

Muzikale invulling kerkdiensten

Al 25 jaar, vanaf 1997 tot heden speelt mevrouw dwarsfluit tijdens wekelijkse kerkdiensten en vieringen rond Kerst en Pasen bij de protestante kerk PKN Rivierenland Oost. Met de voorbereidingen voor deze vieringen is zij per uur muziekuitvoering gemiddeld ook 3 á 4 uur bezig met de voorbereidingen aan deze uitvoeringen. Naast de inzet voor de protestante kerk zorgt mevrouw sinds 2009 ook dat de vieringen in de Corneliuskerk muzikaal worden opgeluisterd en zo ook voor de RK Parochie Johannes XXIII.
Daarnaast speelt ze 2 a 3 maal per jaar tijdens speciale ontmoetingsochtenden voor ouderen. Ook tijdens de kunstroute geeft zij mini concerten. Verder levert ze een muzikale bijdrage aan de “kerk op schoot” vieringen voor jonge kinderen met hun ouders en grootouders, deze vieringen zijn ook vrij toegangkelijk voor mensen van buiten de kerkgemeenschap.

Bestuurslid ds G. Boerstichting 

Vanaf 2006 is mevrouw van Ingen-van der Ven inmiddels ook al weer ruim 16 jaar actief in het bestuur (algemeen bestuurslid) van de ds. G. Boerstichting.  Zij was vanaf het begin mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Lindenhout museum, welke in 2018 is uitgegroeid tot een volwaardig museum. Zij is lid van de museumcommissie en in die rol formuleerde zij visie en beleidsplannen en zet zij zich in om criteria en budgetgrenzen te beschrijven voor de toekenning van bijdragen aan projecten in de jeugdzorg. 

Locoburgemeester Pascal Cobussen speldt een lintje op bij mevrouw Van Ingen   Locoburgemeester Pascal Cobussen met mevrouw Van Ingen

Ridder in de Orde van Oranje Nassau: De heer Van Kerkhof 

Dhr. R.H.T.M. (Roderik) van Kerkhof geboren in 1967 woonplaats Beuningen
Verdiensten in betaalde functie: Ondernemer en investeerder Cornelion Group
Overige verdiensten die bijdragen aan de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau zijn voor voetbalvereniging de Beuningse Boys, de directie van ZMLK school de Kom en het bestuur van stichting Abe voor autisme en muziek.

Verdiensten uit betaald werk bestaan uit de inzet van financiële middelen voor wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en opsporen van darmkanker, het overdragen van kennis tussen artsen en stomaverpleegkundigen. Het bedrijf is sinds enige jaren ook partner van de stichting SuriNed dit met als doel om stomaverpleegkundigen in Suriname op te leiden, meneer was mede initiatiefnemer. 
Daarnaast is meneer als werkgever sociaal en hanteert het principe: samen werken, samen succes, samen delen. 

Vrijwilligersactiviteiten bij de voetbalvereniging Beuningse Boys.

Meneer was vanaf 1980 tot 2014 vrijwilliger bij deze vereniging. Hij heeft diverse rollen gehad in die periode, van trainer/coach tot voorzitter en lid van technische commissie. Daarnaast is hij sponsor van de vereniging en de jeugdteams.  

Meneer van Kerkhof is voorzitter van Stichting Abe voor autisme en muziek sinds 2018. 

Meneer heeft het initiatief genomen de stichting op te richten en deze werd in december 2018 officieel ingeschreven bij de Kvk. De stichting heeft als doel het mogelijk maken van muziektherapie ten behoeve van mensen met autisme. Meneer van Kerkhof vormt een zangduo en ontplooit activiteiten om geld in te zamelen voor Stichting Abe. Meneer is de initiatiefnemer, voorzitter, promoot de stichting in de media en hij zet zich belangeloos in. Hij heeft ook zijn persoonlijke middelen aangewend ten behoeve van de stichting in de vorm van sponsoring.

Vrijwilligersactiviteiten voor ZMLK school de Kom 

Meneer van Kerkhof heeft de opbrengsten van de cd van zijn muziekduo aan de school geschonken. Hierdoor kon de muziektherapeute meer leerlingen kennis laten maken met muziek als communicatiemiddel en laten genieten van muziek. Meneer is betrokken bij de school, kent veel leerlingen bij naam en treedt regelmatig belangeloos op voor de leerlingen en het personeel. 
De fondsenwerving en het opzetten van een opleiding en uitwisselingstraject voor stomaverpleegkundigen heeft anderen gestimuleerd en meneer heeft zich hiermee ook ingezet ten bate van de samenleving.

Locoburgemeester Pascal Cobussen speldt lintje op bij de heer Van Kerkhof   Locoburgemeester met de heer Van Kerkhof