Resultaten afvalinzameling

Pascal Cobussen is sinds mei 2022 wethouder in de gemeente Beuningen. Afval is één van zijn aandachtsgebieden. In het jaar dat hij nu wethouder is, is hem opgevallen dat we als gemeente heel goed scoren op het gebied van afvalinzameling.

Uitgeschreven tekst video

MUZIEK

(Intro, wit scherm met logo gemeente Beuningen, titel: Afvalinzameling)

(Gemeentewerf van bovenaf, bordje met papier en karton, buurtcontainers, inwoner die zijn afval weggooit gevolgd door gemeentewerf van bovenaf)

(Wethouder wonen, duurzaamheid en openbare ruimte Pascal Cobussen staat op het gemeentewerf in Beuningen, hij kijkt in de camera en vertelt) 

Ik ben Pascal Cobussen. Sinds mei 2022 ben ik wethouder in de gemeente Beuningen. Afval is één van mijn aandachtsgebieden. In het jaar dat ik nu wethouder ben is mij opgevallen dat wij als gemeente heel goed scoren op het gebied van afvalinzameling. Daar ben ik als wethouder enorm trots op!

(Hoofdstuk “Afval scheiden” gevolgd door Wethouder Pascal Cobussen en hij vertelt verder)

Iedere twee jaar vergelijken we onze prestaties met die van andere gemeenten en we doen het echt goed.

(Inwoner gooit gft en plastic+, papier en karton afval weg in de huiscontainers gevolgd door Wethouder Pascal Cobussen en hij vertelt verder)

We zamelen weinig restafval in en juist veel grondstoffen zoals gft, plastic+ en ook onze dienstverlening is erg hoog. We hebben voor de grondstoffen plastic+, gft, papier en karton een afvalcontainer aan huis. Alleen niet voor het restafval dat moeten we wegbrengen naar de ondergrondse containers.

(Inwoner gooit restafval weg in de ondergrondse container gevolgd door Wethouder Pascal Cobussen en hij vertelt verder)

En dat is een bewuste keuze van ons, want we stimuleren hiermee dat inwoners hun afval zo goed mogelijk scheiden. Per inwoner zamelen we jaarlijks slechts 65 kilo restafval in en daarmee hoort Beuningen bij de best presterende gemeenten in Nederland.

(Hoofdstuk “Kwaliteit grondstoffen” gevolgd door Wethouder Pascal Cobussen en hij vertelt verder)

Wél moeten we aandacht blijven houden voor de kwaliteit van ingezameld afval. We willen zo min mogelijk verkeerd afval in de containers hebben.

(Inwoner brengt gft container naar de straat gevolgd door Wethouder Pascal Cobussen en hij vertelt verder)

Afgelopen jaar maakten we samen met Dar en onze inwoners een verbeterslag voor de kwaliteit van gft. Nu is de afvalstroom plastic+ aan de beurt. We zien dat de meeste inwoners goed hun best doen om alléén plastic verpakkingen, drankkartons en blikken bij plastic+ te doen. Maar soms zien we toch zogenaamde stoorstoffen tussen de plastic+.

(Zakken met piepschuim, bordje met de tekst “Alleen schoon/wit piepschuim”, bordje met wat wel en wat niet bij het plastic afval mag gevolgd door Wethouder Pascal Cobussen en hij vertelt verder)

Dit zijn bijvoorbeeld piepschuim, volle verpakkingen met etensresten of grote voorwerpen van hard plastic. Medicijnverpakkingen met injectienaalden komen ook voor. Als er veel stoorstoffen in een vracht plastic+ zitten, kan zo’n vracht worden afgekeurd. Dit afval verstoort namelijk het sorteerproces dat nodig is om van de verpakkingen weer grondstoffen te kunnen maken.

(Buurtcontainers, bordje “restafval” gevolgd door Wethouder Pascal Cobussen en hij vertelt verder)

Dit afval wordt dan als restafval verbrand. Dat is enorm zonde want de grondstoffen
die gaan hiermee ook verloren en de extra kosten voor de gemeente, maar ook voor u als inwoner. Twijfel over welk afval waar hoort? 

(Website www.dar.nl/afvalwijzer en de DAR app verschijnen in beeld, gevolgd door wethouder Pascal Cobussen en hij vertelt verder)

Op www.dar.nl/afvalwijzer en in de Dar-app is te vinden wat wel en niet bij bijvoorbeeld gft, plastic+ en papier hoort. Is het nog onduidelijk? Dan adviseer ik altijd om het afval
bij het restafval te doen om te voorkomen dat we anders een lading met grondstoffen als restafval moeten verbranden.

(Hoofdstuk “Luierinzameling verschijnt in beeld gevolgd door wethouder Pascal Cobussen en hij vertelt verder)

Sinds 1 juli 2021 kunnen inwoners hun luierafval apart scheiden. Op zeven locaties in de gemeente staan luiercontainers waar inwoners hun luiers en incontinentiemateriaal
in speciale luierzakken kunnen inleveren.

(Luiercontainer, inwoner gooit luierzakken weg, luchtbeeld van de gemeentewerf, luchtbeeld van de ARN in Weurt gevolgd door wethouder Pascal Cobussen en hij vertelt verder)

Deze zakken zijn gratis af te halen bij kinderdagverblijven, apotheken, dorpshuizen,
de gemeentewerf en het gemeentehuis. De ARN in Weurt recyclet deze luiers tot biogas, biogranulaat, kunstmest en herbruikbaar plastic. De luierinzameling is een groot succes! Tussen 1 juli 2021 en 1 januari 2023 haalde Dar in onze gemeente ruim 163 ton luierafval op. Veel meer dan we vooraf hadden ingeschat.

(Inwoner gooit luierzakken weg, Luiercontainer met de tekst “luiers en incontinentie-materiaal” gevolgd door wethouder Pascal Cobussen en hij vertelt verder)

Inmiddels maken ongeveer 1100 huishoudens gebruik van de luiercontainers en zij beoordelen de luierinzameling met een rapportcijfer van 7,6. En dat is een mooi compliment! Door dit grote succes leegt Dar de luiercontainers vaker, én hebben we extra luiercontainers geplaatst.

(Luchtbeeld van de gemeentewerf, oud papier en karton, ondergrondse buurtcontainers, inwoner gooit glaswerk in de glasbak gevolgd door wethouder Pascal Cobussen en hij sluit af)

We doen al veel mooie en goede dingen op het gebied van afval en de circulaire economie. Ik hoop dat we de komende jaren samen met onze inwoners en Dar de kwaliteit van ons ingezamelde afval nog verder kunnen verhogen om zo meer grondstoffen in te zamelen om te recyclen. Want zuinig zijn op ons milieu en klimaat, dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het vraagt om een gezamenlijke inzet van overheid, inwoners en bedrijven.

MUZIEK

(Afsluiting, wit scherm met logo gemeente Beuningen)

In deze video vertelt wethouder Pascal Cobussen meer over de afvalinzameling in de gemeente Beuningen. Lees hieronder ook het interview met hem.

Wat is u het meest opgevallen over de afvalinzameling in de gemeente Beuningen in het jaar dat u nu wethouder bent?

Elke twee jaar vergelijken we onze prestaties met die van andere gemeenten en we doen het echt goed. We zamelen weinig restafval in en juist veel grondstoffen zoals gft-afval en plastic+. En ook onze dienstverlening is hoog. We hebben voor de grondstoffen plastic+, gft en papier en karton een afvalcontainer aan huis. Alleen niet voor het restafval, dat moeten we wegbrengen naar de ondergrondse containers. Dat is een bewuste keuze: we stimuleren inwoners om het afval zo goed mogelijk te scheiden. Per inwoner zamelen we jaarlijks slechts 65 kilo restafval in, daarmee hoort Beuningen bij de best presterende gemeenten in Nederland.  

Betalen de inwoners dan niet extra veel aan de afvalstoffenheffing?

Nee, juist het tegenovergestelde. De afvalstoffenheffing van gemeente Beuningen is laag in vergelijking met soortgelijke gemeenten qua grootte en percentage hoogbouw. Het verbranden van restafval is erg duur terwijl grondstoffen vaak juist geld opleveren. Omdat Beuningen weinig restafval inzamelt en veel grondstoffen, houden we de rekening laag. 

Scheiden de inwoners hun afval wel goed? Zit er bijvoorbeeld ook restafval in de plastic+containers? 

We moeten aandacht blijven houden voor de kwaliteit van het ingezamelde afval. We willen zo min mogelijk verkeerd afval in de containers hebben. Afgelopen jaar maakten we samen met Dar en onze inwoners een verbeterslag voor de kwaliteit van gft. Nu is de afvalstroom plastic+ aan de beurt. We zien dat de meeste inwoners goed hun best doen om alléén plastic verpakkingen, drankkartons en blikken bij plastic+ te doen. Soms zien we toch zogenaamde stoorstoffen tussen plastic+. Dit zijn bijvoorbeeld piepschuim, volle verpakkingen met etensresten of grote voorwerpen van hard plastic. Medicijnverpakkingen met injectienaalden komen ook voor. Als er veel stoorstoffen in een vracht plastic+ zitten, kan zo’n vracht worden afgekeurd. Dit afval verstoort namelijk het sorteerproces dat nodig is om van de verpakkingen weer grondstoffen te maken.

Wat gebeurt er met een afgekeurde vracht?

Dit afval wordt dan als restafval verbrand, wat enorm zonde is van de grondstoffen die hiermee verloren gaan en de extra kosten. Twijfel over welk afval waar hoort? Op www.dar.nl/afvalwijzer en in de Dar-app is te vinden wat wel en niet bij bijvoorbeeld gft, plastic+ en papier hoort. Is het nog onduidelijk? Dan adviseer ik altijd om het afval dan bij het restafval te doen, om te voorkomen dat we anders een lading met grondstoffen als restafval moeten verbranden.

Wat doet u eraan om afgekeurde vrachten te voorkomen?

We houden controleacties. Als er restafval in een plastic+container zit, dan laat Dar de container staan. We gaan dit in de toekomst steeds meer doen. We trekken daarin ook samen op met de verpakkingsindustrie. Onlangs kregen we ook subsidie voor een controleactie. Tijdens zo’n controleactie informeren we inwoners via een hanger aan de container waarom de container is blijven staan en geven we tips voor een goede afvalscheiding. Naast die controleactie communiceren we veel over afvalscheiding. Dat doen we ook door het jaar heen heel regelmatig via de plaatselijke bladen, gemeentelijke website en social media. Ook ons inzamelbedrijf Dar communiceert hierover veel.

Gemeente Beuningen is als een van de eerste gemeenten gestart met het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentieafval. Wat gebeurt er met dit afval?

Sinds 1 juli 2021 kunnen inwoners hun luierafval apart scheiden. Op verschillende locaties in de gemeente staan luiercontainers waar inwoners hun luiers en incontinentiemateriaal in speciale luierzakken kunnen inleveren. Deze zakken zijn gratis af te halen bij kinderdagverblijven, apotheken, dorpshuizen, de gemeentewerf en het gemeentehuis. De ARN recyclet deze luiers tot biogas, biogranulaat, kunstmest en herbruikbaar plastic.

Is het echt nodig om de speciale luierzakken te gebruiken of mogen inwoners de luiers ook in een andere zak doen?

Het is heel belangrijk om altijd de luierzakken te gebruiken. Dat heeft alles te maken met het verwerkingsproces. Een heel ingenieus systeem dat de ARN zelf heeft ontwikkeld. Gooi vooral ook geen andere afval in de luierzak. Dus geen plastic handschoentjes, medicijnresten of onderleggers. Alleen luiers, luierdoekjes en incontinentiemateriaal kunnen verwerkt worden. De luierzakken zijn gratis verkrijgbaar bij kinderdagverblijven, apotheken, dorpshuizen, de gemeentewerf en het gemeentehuis.

Maken veel inwoners gebruik van de luiercontainers? En komen er nog meer inzamelpunten?

De luierinzameling is een groot succes! Tussen 1 juli 2021 en 1 januari 2023 haalde Dar in onze gemeente ruim 163 ton luierafval op. Veel meer dan we vooraf hadden ingeschat. Inmiddels maken ongeveer 1.100 huishoudens gebruik van de luiercontainers en zij beoordelen de luierinzameling met het rapportcijfer 7,6. Dat is een mooi compliment! Inwoners zijn met vooral tevreden over de bereikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de luiercontainers. En ook over het aantal locaties waar de luierzakken te krijgen zijn. Uit de enquête blijkt wel dat het aantal containerlocaties een verbeterpunt is, net als de vervuiling rondom de luiercontainer. Maar daarvoor troffen we inmiddels maatregelen: Dar leegt de luiercontainers vaker, op sommige locaties wel drie keer per week, en we plaatsten in Beuningen op drie extra locaties luiercontainers.