Rudi Ramdas en Babs Broeren zijn de Taalhelden van Beuningen 2022

Laaggeletterdheid komt nog te vaak voor. Voor (jong)volwassenen met lees- en schrijfproblemen of problemen met het gebruik van digitale middelen is de stap naar een taal- of computercursus vaak groot. Dat is jammer want met deze vaardigheden kunnen zij hun leven veranderen omdat ze zo mee (blijven) doen in de maatschappij! Mensen die laaggeletterden helpen om geschreven taal te begrijpen of om digitale middelen als de laptop of smartphone te gebruiken zijn helden. Taalhelden. Wethouder Alwin Steeg reikte op donderdag 8 september (Wereldalfabetiseringsdag) tijdens de Week van lezen en schrijven Beuningse Taalheldenprijzen uit aan Rudi en Babs.

De winnaars van de speciale oorkondes hebben een bijzonder verhaal. Het zijn personen die laaggeletterdheid signaleren, het taboe doorbreken en mensen die moeite hebben met lezen en schrijven stimuleren om zelf de regie te pakken. 

Rudi Ramdas

Rudi is cursist basiseducatie van ROC Nijmegen en volgt de taal- en computercursus omdat voor hem lezen, schrijven en ‘gewoon’ kunnen praten niet vanzelfsprekend was. Rudi is geboren en opgegroeid in de binnenlanden van Suriname. De “rimboe’ was zijn thuis” zoals hij zelf zegt en de rest van de wereld was daar letterlijk ver weg. 
Zijn oom haalde hem naar Nederland. Hij ging al snel aan de slag in de keuken van een verzorgingshuis. Helaas verdween zijn baan en kwam hij thuis te zitten, alléén. Maar mét gezondheidsklachten en geldzorgen. 
Door een taalontwikkelingsstoornis is het voor Rudi moeilijk om op woorden te komen. Een ‘gewoon’ gesprek voeren is lastig. Daardoor kwam hij na het verlies van zijn baan steeds minder in contact met mensen. Gelukkig kwam hij in contact met hulpverlening én kreeg hij de kans om taallessen bij ROC Nijmegen (de vestiging voor volwasseneneducatie in Beuningen) te gaan volgen. 

Rudi is een uitzonderlijk gedreven en leergierige leerling. Hij grijpt alle kansen aan om grote stappen te zetten. Door te kunnen lezen en schrijven is er een wereld voor hem open gegaan. En door alle contacten die hij rondom de lessen heeft, is ook een gesprek voeren makkelijker. Rudi is door zijn motivatie en leergierigheid een groot voorbeeld voor zijn medeleerlingen en docenten. Van hem leren ze dat te oud zijn om te leren niet bestaat. 

Babs Broeren: Voel je goed!

Basisvaardigheden als lezen schrijven, rekenen én digitale vaardigheden zijn de echte basis om mee te kunnen doen in deze maatschappij. Maar ze vormen ook de basis voor tal van andere essentiële vaardigheden, waaronder gezondheidsvaardigheden. Leefstijlcoach Babs Broeren motiveert met haar programma “Voel je goed!” talloze laaggeletterden in onze gemeente. 

Voor laaggeletterden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te kunnen vinden, lezen en begrijpen. Daardoor hebben zij een grotere kans op minder gezonde leefgewoontes en aandoeningen die daarvan het gevolg zijn. 
Daar komt bij dat zorgverleners, zoals de huisarts, vaak niet weten of iemand moeite heeft met lezen en schrijven. Het begrijpen van een bijsluiter van medicijnen is nodig om je medicijnen op een goede manier te gebruiken. En kunnen lezen over je ziekte of kwaal helpt vaak om te weten wat je juist wel of niet moet doen om snel weer beter te worden. 

Babs ontwikkelde een lessenserie over het belang van gezond eten en genoeg bewegen. Maar ook contact met de huisarts, boodschappen doen en ingrediënten begrijpen, eten met een andere culturele achtergrond én activiteiten ondernemen komen aan de orde. 
In zes maanden tijd bouwde Babs een band op met een groep cursisten waardoor allerlei onderwerpen in een veilige omgeving besproken konden worden. 

Babs heeft Voel je Goed! In Beuningen kleur gegeven. Zij heeft de cursisten gezondheidsvaardigheden geleerd waarmee zij nu en in de toekomst de regie over hun eigen gezondheid kunnen voeren. 

Laaggeletterdheid in onze regio

Er zijn veel laaggeletterden in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of om met het omgaan met online middelen als een laptop. In Gelderland heeft ongeveer tien procent van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar daar moeite mee. Dat betekent dat het voor hen moeilijk is om bijvoorbeeld gebruik te maken van het internet, online bankieren of het snel lezen en begrijpen van relevante informatie. We willen helpen laaggeletterde inwoners om deze vaardigheden te leren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld (klein)kinderen voorlezen of makkelijker doorstromen naar een andere baan. 

Zelf ervaren: duik de Escape Koffer in!

Voorafgaand aan de prijsuitreiking was het mogelijk om de Escape Koffer te spelen. Met de Escape Koffer van Stichting Lezen en Schrijven ervaar je hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. Spelers lopen vast in taal en merken hoe frustrerend dit kan zijn. Een betekenisvolle ervaring die bijdraagt aan meer begrip voor laaggeletterden. 

Meer weten