Oogsttijd: gladheid door modder op de weg

De oogsttijd is weer begonnen. Dit betekent dat fruittelers, loonwerkers, landbouwers en transporteurs de oogst via de openbare weg moeten vervoeren. Hierdoor kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan, zeker wanneer door deze werkzaamheden modder op de weg achterblijft.

Dit in combinatie met natte weersomstandigheden levert gladde wegen op met alle risico’s van dien. 
Het advies: let goed op modder op de weg en pas je snelheid aan!
 

Bent u fruitteler, landbouwer, loonwerker, aannemer of transporteur?

• Voorkom: voorkom vervuiling door modder. Maak uw materieel goed schoon voordat u de weg opgaat.
• Melden: is vervuiling onvermijdelijk? Informeer de wegbeheerder (tijdens kantooruren bereikbaar via 14 024).
• Waarschuwen: plaats waarschuwingsborden. Goed zichtbaar in de rechterberm, op circa 75 meter voor het weggedeelte met slipgevaar.
• Schoonmaken: maak vervuilde weggedeelten zo snel mogelijk schoon. Is vegen niet genoeg? Dan schoon spuiten.
• Borden verwijderen: is de modder opgeruimd? Haal de waarschuwingsborden direct weer weg.
• Eigen veiligheid: denk ook aan uw eigen veiligheid. Draag een reflecterend veiligheidsvest.
 

Bent u weggebruiker?

• Breng begrip op voor alle beroepsgroepen welke in, aan of op de weg werkzaamheden uitvoeren.
• Passeer deze werkzaamheden dan ook altijd stapvoets.
• Houdt op voorhand rekening met mogelijke vervuiling van het wegdek. Pas uw snelheid hierop aan.