Ontwerpbestemmingsplan ENGIE-terrein ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan voor het ENGIE-terrein (dat is het terrein van de voormalige energiecentrale Centrale Gelderland) gaat ter inzage. Het college van Nijmegen besloot dat vorige week. Dit is een belangrijke stap in de herontwikkeling van het terrein. Samen met het bestemmingsplan gaat ook het concept-MER ter inzage. Het bestemmingsplan gaat onder andere in op de milieunormering van bedrijven die in de toekomst op het terrein komen. Normen voor bijvoorbeeld voor stikstof en geluid.

Start inzageperiode en documenten 

U kunt van 15 september tot en met  26 oktober 2022 de plandocumenten fysiek inzien tijdens kantooruren bij: Gemeente Nijmegen (Stadswinkel), Mariënburg 30, Nijmegen. U kunt ook bellen naar 14 024 om een afspraak te maken om de stukken in te kunnen zien. Digitaal zijn de stukken vanaf 14 september te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Inloopbijeenkomst samen met Burendag

Op zaterdag 1 oktober is er een inloopbijeenkomst én Burendag voor bedrijven en geïnteresseerden. U bent daar van harte welkom. Het is mogelijk om dan informatie te krijgen over het ontwerpbestemmingsplan. Ook wordt uitleg gegeven over andere activiteiten op het terrein en de ambities. De dag begint om 11.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Aanmelden voor deze dag is niet nodig. Meer informatie vindt u op www.centralegelderland.nl.