Laatste fase sloop Centrale Gelderland

De laatste grote gebeurtenis in de sloop van Centrale Gelderland staat voorlopig gepland op donderdagochtend 6 oktober om 10.00 uur. Met de inzet van springstoffen haalt eigenaar ENGIE de resterende gebouwdelen van de centrale gecontroleerd neer. Omwonenden in Weurt en Nijmegen gaan dit horen. Zij werden eerder deze week geïnformeerd door ENGIE over sloop.

Afhankelijk van het weer

De weersomstandigheden zijn belangrijk om hinder van de sloop (zoals verspreiding van stof) zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zal de sloop uitgesteld worden als de weersomstandigheden ongunstig zijn op 6 oktober. Dat betekent dat de sloop kan plaatsvinden vanaf donderdag 6 oktober. Op werkdagen kan dat tussen 10.00 en 15.00 uur of tussen 19.00 en 22.00 uur. Op zaterdag tussen 8.00 en 22.00 uur en op zondag tussen 12.00 en 16.00 uur. 

Het besluit over het sloopmoment vindt in stappen plaats. Daarbij is van 2 dagen van tevoren tot 15 minuten vóór aanvang van de gebeurtenis steeds een beslismoment. De meest actuele informatie over de sloop leest u op www.centralegelderland.nl.

Wat merkt u ervan?

Op het moment van de sloop zullen in ongeveer 10 seconden de springstoffen kort achter elkaar afgaan en vallen de gebouwdelen op gecontroleerd naar de grond. Omwonenden of bedrijven in de buurt zullen dit horen. Het geluid is hard maar kort. Wel zullen er in vergelijking met de vorige twee sloopgebeurtenissen meer knallen te horen zijn. Ook komt er veel stof vrij. Door het inzetten van meer maatregelen zorgt ENGIE ervoor dat omwonenden of bedrijven bedrijven in de buurt er zo min mogelijk last van hebben. Het stof dat vrijkomt is niet gevaarlijk voor de gezondheid. 

Praktische zaken

Op en rondom het terrein van Centrale Gelderland gelden enkele uren voor de sloop strenge veiligheidsmaatregelen. Er zijn verkeersregelaars aanwezig op onder andere de Westkanaaldijk ter hoogte van Weurt-Noord, de Industrieweg bij De Klok Logistiek en de Weurtseweg bij De Variabele. De Weurtseweg wordt tijdelijk voor alle verkeer afgesloten tussen De Variabele (Weurtseweg 500) en de Sprengenweg.

ENGIE vraagt u om NIET naar het terrein toe te komen. Op en rond het terrein is politie aanwezig. Net als de vorige keer maakt het sloopbedrijf professionele video-opnames die op de website www.centralegelderland.nl en de sociale media kanalen van ENGIE gedeeld worden. Ook is de sloop te volgen via een livestream. De link hiervoor staat op de website www.centralegelderland.nl.