Integrale controle bedrijventerrein Weurt

In samenwerking met diverse partijen is er op donderdag 20 oktober 2022 een integrale controle uitgevoerd op het bedrijventerrein in Weurt. In totaal zijn er 18 bedrijfspanden gecontroleerd.

Doel en resultaat integrale controles

Tijdens de integrale actiedag werd er onder andere gecontroleerd op (strijdig) gebruik bestemmingsplan, bouw- en milieuaspecten. Overtredingen en/of ondermijnende activiteiten kunnen namelijk zorgen voor overlast, onveiligheid en onrust in de omgeving. Door het houden van (preventieve) integrale controles wordt er geen ruimte geboden voor criminaliteit. Dit draagt bij aan een goed ondernemersklimaat op het bedrijventerrein. Van de 18 bezochte panden zijn er geen strafbare feiten, ondermijnende activiteiten of overtredingen geconstateerd.

Wat is ondermijning?

Een definitie geven van ondermijning is lastig, want ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld (de 'gewone' maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’ medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Je kunt ondermijning zien als het constante gebeuk van georganiseerde criminaliteit (onderwereld) op onze samenleving (bovenwereld). Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.

Meldingen helpen ons

Naast de rol van de overheid zijn signalen van ondernemers en inwoners belangrijk. Zij vormen namelijk de ogen en oren van de wijk en met hun oplettende blik kunnen we georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Zijn er vermoedens van ondermijning of criminaliteit? Dan kunnen ze dit melden bij de wijkagent of via Meld Misdaad Anoniem, 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.