Nieuwbouw zwembad Beuningen

Het college van B&W heeft op dinsdag 15 november een volgende stap gezet in de realisatie van een nieuw, duurzaam zwembad op de Ooigraaf in Beuningen. Het college adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor de basisvariant met een beweegbare bodem in het instructiebad. Met het nieuwe zwembad, dat in 2026 opengaat, kan Beuningen 40 jaar vooruit.

Omdat renovatie van zwembad ‘De Plons’ in Beuningen te duur bleek te zijn, besloot de gemeenteraad in december 2021 tot nieuwbouw op de Ooigraaf. De basisvariant van het plan omvat een wedstrijdbad van 25 meter, met 4 banen en maximaal 2,5 meter diep. Daarnaast komt er een instructiebad van 12 bij 10 meter tot maximaal 1,35 meter diep. Er is ook een whirlpool opgenomen in het basisscenario. 

Verder heeft het college verschillende extra opties onderzocht. Het college stelt voor dat de basisvariant uitgebreid wordt met een beweegbare bodem in het instructiebad. De ervaring bij andere zwembaden in het land leert dat een beweegbare bodem verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen mogelijk maakt. Dat biedt mogelijkheden voor een meer flexibele programmering en daardoor is het zwembad beter exploitabel.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk element in de realisatie van het nieuwe zwembad. De wens is ontstaan om een warmtenet in de gemeente te ontwikkelen met restwarmte van de ARN. Bij nieuwbouw van het zwembad houden we er technisch rekening mee dat, als het warmtenet wordt aangelegd, het zwembad ook kan aankoppelen.

Locatie

Het nieuw te bouwen zwembad komt op sportpark De Ooigraaf. Het voordeel van deze locatie is dat er meerdere sportvoorzieningen zijn en dat het centraal ligt in de gemeente.

Kosten

De basisvariant plus beweegbare bodem in het instructiebad kosten samen €807.000 per jaar, gedurende 40 jaar.

Uitgeschreven tekst animatie Zwembad Beuningen
(Er is een versimpelde weergave van zwembad “De Plons” te zien tegen een donkerblauwe achtergrond)
Omdat renovatie van zwembad “De Plons” in Beuningen te duur is….
(Beeld zoomt in op de ingang. Er vallen muntjes op het dak van het gebouw, scheuren ontstaan en het bord valt op de grond. Mensen staan om het bord heen en kijken naar de slechte staat van het gebouw.)
…wil de gemeente Beuningen in 2025 een nieuw, duurzaam zwembad bouwen aan de Ooigraaf.
(Gebouw “De Plons” schuift uit beeld. De locatie op de Ooigraaf schuift in beeld. 
En tekstballon met zwemmers laten zien.
Daarna verschijnt een tekstballon met daarin zonnepaneel.)
Op deze locatie zijn namelijk al meerdere sportvoorzieningen, …
 
(Versimpelde weergave van de verschillende sportvoorzieningen met bijbehorend icoon ontstaan om de nieuwe locatie heen.) 
… waardoor het nieuwe zwembad perfect in de omgeving past. 
 
(Het gebied van het zwembad krijgt een icoon van een duim omhoog op de te bebouwen locatie. )
Hoe gaat het nieuwe zwembad er uitzien? De gemeente moet nog een aantal keuzes maken. 
(Vraagtekens ontstaan op de locatie.)  
Maar de basis staat al vast: 
Er komt een wedstrijdbad van 25 meter, met 4 banen en maximaal 2,5 meter (2 en halve meter) diep.
(Overgang naar nieuw beeld. De achtergrond wordt grijs/wit.
Versimpelde weergave van een wedstrijdbassin schuift in beeld met daaronder de titel: Wedstrijdbad. Op de hoek van de titel ontstaat een rondje met het cijfer 1. Langs het bad stippellijntjes met maatvoering en info.)
Daarnaast komt er een instructiebad van 12 bij 10 meter tot maximaal 1,35 meter (1 meter 35) diep.
(Het wedstrijdbad schuift op en het beeld zoomt iets in. Daarnaast een versimpelde weergave van een instructiebassin met daaronder de titel: Instructiebad. Op de hoek van de titel ontstaat een rondje met het cijfer 2. Langs het bad stippellijntjes met maatvoering.)
Een whirlpool hoort ook bij de basis. 
(Het instructiebad schuift op en het beeld zoomt in, daarnaast een versimpelde weergave van een whirlpool met daaronder de titel: Whirlpool
Op de hoek van de titel ontstaat een rondje met het cijfer 3.)
Naast deze basis zijn er nog een aantal opties.
 
(Het beeld zoomt uit. Overzicht van basisscenario: wedstrijdbad, instructiebad en whirlpool. Daaronder een aantal contouren van mogelijke opties )
Voor alle opties geldt: ze kosten meer en dat 40 jaar lang.
(Aan de opties komt een prijskaartje te hangen)
Zo kunnen we bijvoorbeeld….
… het wedstrijdbad uitbreiden met een vijfde baan. 
(Alles verdwijnt/schuift uit beeld. Bovenin het beeld een label met de tekst: “optie”. 
Het wedstrijdbassin komt in beeld en klapt ineens op een leuke manier uit elkaar en krijgt een extra baan erbij.  Langs het bad een stippenlijntje met de nieuwe maatvoering.
Titel in beeld: vijfde baan. Op de hoek van de titel ontstaat een rondje met het cijfer 1.)
Titel in beeld: Extra kosten per jaar. € 52.800
Daaronder de jaarlijkse exploitatiekosten voor deze optie + een staafdiagram met muntjes.  )
Hierdoor krijgt het bad meer mogelijkheden voor trainingen en wedstrijden.
(Er ontstaat een titel: Extra bezoekers per jaar. Daaronder het aantal bezoekers extra per jaar: 5000
Naast de grafiek voor kosten ontstaat een grafiek met bezoekers met daarop de doelgroep die deze optie extra aantrekt. In dit geval duik- en wedstrijdsporter. )
Of we maken het wedstrijdbad dieper: 3 meter in plaats van 2,5 meter (2 en halve meter).
 
(De vijfde baan verdwijnt weer. Het wedstrijdbassin wordt opgetild, zodat we de diepte/zijkant kunnen zien. Het geheel wordt nu uitgerekt tot 3 meter. 
Titel: dieper wedstrijdbad.
Op de hoek van de titel ontstaat een rondje met het cijfer 2.
Langs het bad een stippenlijntje met maatvoering die verandert van 2,5 naar 3.
Titel in beeld: Extra kosten per jaar. €30.600
Daaronder de jaarlijkse exploitatiekosten voor deze optie + een staafdiagram met muntjes. )
Dit is een wens van de huidige onderwatersporters en synchroon zwemmers.
(Er ontstaat een titel: Extra bezoekers per jaar. Daaronder het aantal bezoekers extra per jaar: 1000
Naast de grafiek voor kosten ontstaat een grafiek met bezoekers met daarop de doelgroep die deze optie extra aantrekt. In dit geval: duikers en schoonzwemmers.)
Een andere optie is om de bodem van het wedstrijdbad of het instructiebad beweegbaar te maken.
 
(Het wedstrijdbassin zakt weer in de grond. Het water loopt uit het bad. Het instructiebassin verschijnt naast het wedstrijdbassin. Een beweegbare bodem ontstaat in beide baden. De vloer beweegt omhoog en omlaag. Het water komt weer terug in de baden. We zien de bodem onder water nog een aantal keren omhoog en omlaag gaan.
Titel: beweegbare bodem.
Op de hoek van de titel ontstaat een rondje met het cijfer 3.
 
In het bad een stippenlijntje met maatvoering die mee verandert met het omhoog en omlaag gaan. 
Per bad ontstaat een titel in beeld: Extra kosten per jaar.
Daaronder de jaarlijkse exploitatiekosten voor deze optie + een staafdiagram met muntjes.) 
Vooral voor het instructiebad is een beweegbare bodem interessant. Dan kunnen we meer verschillende activiteiten organiseren. 
(Er ontstaat per bad een titel: Extra bezoekers per jaar. Daaronder het aantal bezoekers extra per jaar. 
Naast de grafiek voor kosten ontstaat een grafiek met bezoekers met daarop de doelgroep die deze optie extra aantrekt. In dit geval meer variatie in watersporters (wedstrijdbassin) + een bredere instructiedoelgroep (bejaarden, sporters, kinderen bij instructiebad.
Optie Beweegbare bodem
Wedstrijdbad: extra kosten € 18.800 per jaar, extra bezoekers 1000 per jaar 
Instructiebad: extra kosten € 36.100 per jaar, extra bezoekers 1500 per jaar
Daarnaast is er een optie voor een glijbaan.
(Er schuift een klein badje (uitloop) in beeld en daarnaast ontstaat een glijbaan (bouwt op).
Titel: Glijbaan
Op de hoek van de titel ontstaat een rondje met het cijfer 4.
Titel in beeld: Extra kosten per jaar: € 29.300
Daaronder de jaarlijkse exploitatiekosten voor deze optie + een staafdiagram met muntjes. )
Een glijbaan is leuk voor kinderen. Bijvoorbeeld bij vrij zwemmen en tijdens zwemlessen.
(Er ontstaat een titel: Extra bezoekers per jaar. Daaronder het aantal bezoekers extra per jaar: 1000 
Naast de grafiek voor kosten ontstaat een grafiek met bezoekers met daarop de doelgroep die deze optie extra aantrekt. In dit geval gezinnen met kinderen. 
Ook is er gesproken over een sauna. Doelgroep en optie van hiervoor verdwijnt.
Een sauna schuift in beeld. 
Er komt stoom van de kolen af. 
Titel: Sauna
Op de hoek van de titel ontstaat een rondje met het cijfer 5.
Titel in beeld: Extra kosten per jaar: € 10.900
Daaronder de jaarlijkse exploitatiekosten voor deze optie + een staafdiagram met muntjes. )
Daar kan iedereen van genieten, maar het is extra fijn voor ouderen en reumapatiënten.
 
(Er ontstaat een titel: Extra bezoekers per jaar. Daaronder het aantal bezoekers extra per jaar: 2300 
Naast de grafiek voor kosten ontstaat een grafiek met bezoekers met daarop de doelgroep die deze optie extra aantrekt. In dit geval sauna bezoekers en ouderen.) 
De laatste optie is een buitenbad met ligweide.
(Doelgroep en optie van hiervoor verdwijnt weer helemaal uit beeld.  
Een buitenbad met ligweide (ligbanken en handdoekjes op de grond) schuift in beeld en wordt opgebouwd. We zien ook een hokje met horeca en een badmeesterspost. 
Titel: Buitenbad met ligweide
Op de hoek van de titel ontstaat een rondje met het cijfer 6.
Titel in beeld: Extra kosten per jaar: € 250.900
Daaronder de jaarlijkse exploitatiekosten voor deze optie + een staafdiagram met muntjes. )
Deze is vooral bedoeld voor vrij zwemmen in de zomermaanden. 
 
(Er ontstaat een titel: Extra bezoekers per jaar. Daaronder het aantal bezoekers extra per jaar: 10.000
Naast de grafiek voor kosten ontstaat een grafiek met bezoekers met daarop de doelgroep die deze optie extra aantrekt. In dit geval gezinnen met kinderen.)
Wat er ook gekozen wordt …
(Alle info verdwijnt, met buitenbad in het midden. Langzame uitzoom.  Om en om schuiven de verschillende opties erbij als een collage.)
… het staat vast dat Beuningen met het nieuwe zwembad wel 40 jaar vooruit kan. 
 
(Ondertussen schuiven ook de basisonderdelen erbij.  
Er schuiven steeds opties bij zoals een zwembad en een sauna. Het instructiebad krijgt een beweegbare bodem. Zo ontstaat langzaam een compleet plaatje van wat het nieuwe zwembad zou kunnen worden. Het beeld zoomt langzaam uit.
Bordje in beeld: Minimale levensduur: 40 jaar
Fade naar wit. 
Daarna wedstrijdbad, whirlpool en instructiebad met bewegende bodem in beeld met twee regels tekst
1. Kosten basis: € 770.900 (per jaar, gedurende 40 jaar)
2. Kosten basis + beweegbare bodem instructiebad € 807.000 (per jaar, gedurende 40 jaar) met een rood balkje Voorstel B&W
Logo gemeente Beuningen schuift in beeld 
+ adres: www.beuningen.nl 
+ iconen socials. 

Informatiebijeenkomst voor de raad

Het voorstel wordt op dinsdagavond 29 november 2022 gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis van Beuningen en is openbaar. De informatiebijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Inloop is vanaf 18.45 uur. Aanmelden is niet nodig. U kunt aanwezig zijn als toehoorder. Inspreken is niet mogelijk tijdens deze bijeenkomst.

Het raadsvoorstel Realisatie nieuw zwembad aan de Ooigraaf wordt op 7 december 2022 besproken (beeldvorming) in de commissie Samenleving & Bestuur. 
Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2022. 

De agenda's en stukken die horen bij deze vergaderingen vindt u op: beuningen.bestuurlijkeinformatie.nl