Begroting 2023

De gemeenteraad van Beuningen stelde op 8 november de programmabegroting 2023 vast. Hierin staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de gemeente dit geld gaat uitgeven.

  Infographic Begroting 2023  

Beuningen financieel in balans

Verbinding, de leefbaarheid van de kernen en het betaalbaar houden van de zorg zijn onderwerpen die de nadruk krijgen in 2023. Daarnaast sparen we om in de toekomst projecten en ambities te kunnen realiseren. We werken vanuit de drie kernwaarden van de gemeente: verbinding, betrokkenheid en mooi plekje. 

De uitgaven zijn gespecificeerd naar verschillende beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, klimaat, veiligheid, onderwijs en zorg. In deze infographic ziet u in één oogopslag de inkomsten en uitgaven van de gemeente. In Beuningen hebben we de zaken financieel op orde. 

Ook dit jaar is de begroting via de website van de gemeente te lezen: https://beuningen.begroting-2023.nl

 

Video met uitleg 

In deze video wordt de begroting door wethouder Alwin Steeg uitgelegd:

Uitgeschreven tekst video

MUZIEK

(Intro, wit scherm met logo gemeente Beuningen, titel: Begroting 2023 in één oogopslag)

(Wethouder Alwin Steeg staat in een kantoor in het gemeentehuis van Beuningen, hij kijkt in de camera en vertelt)

Mijn naam is Alwin Steeg, wethouder van onze mooie gemeente Beuningen. In 2023 blijven we samen werken aan de leefbaarheid van onze mooie gemeente. Daarbij zijn een aantal onderwerpen het komende jaar extra belangrijk.

(Infographic programmabegroting 2023 verschijnt in beeld)

In deze infographic hebben we de begroting voor u in beeld gebracht. In de programmabegroting 2023 staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de gemeente dit geld gaat uitgeven.

(De inkomsten worden uitgelegd)

De inkomsten komen uit gemeentefonds van het Rijk (44,2 miljoen), lokale heffingen zoals rioolheffing en onroerend zaakbelasting (13 miljoen) en overige inkomsten zoals lokale belastingen en leges (17,3 miljoen).

(De uitgaven worden uitgelegd)

De uitgaven zijn verdeeld in verschillende beleidsterreinen, bijvoorbeeld duurzame omgeving (12,2 miljoen). Denk hierbij onder andere aan woningbouw, groenonderhoud, infrastructuur en milieu en duurzaamheid. Alles wat we doen, doen we zo duurzaam mogelijk. Binnen het onderwerp “zorg voor elkaar” (40,9 miljoen) wordt geld besteed aan werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, jeugd en welzijn en educatie. Daarnaast wordt een deel van de uitgaven (21,1 miljoen) besteed aan openbare orde en veiligheid en bestuur en dienstverlening. Ook sparen we om in de toekomst projecten en ambities te kunnen realiseren. 

(Wethouder Alwin Steeg verschijnt weer in beeld en rondt af)

We blijven investeren in de Beuningse samenleving. Daarbij staan onze kernwaarden centraal verbinding, betrokkenheid en mooi plekje. Dat is wat Beuningen Buitengewoon maakt! Wil je meer weten over de begroting van 2023? Ga dan naar onze website: beuningen.begroting-2023.nl

MUZIEK

(Afsluiting, wit scherm met logo gemeente Beuningen)