Ratten in de omgeving

Ratten in de tuin of in de omgeving, zoals bijvoorbeeld in slootkanten, worden vaak als lastig en hinderlijk ervaren. Ze veroorzaken schade en kunnen ziektes overdragen, bijvoorbeeld de ziekte van Weil. Daarom is het belangrijk maatregelen te nemen om overlast te voorkomen.

Tips om ratten te voorkomen

Wist u dat u zelf mee kunt helpen om te voorkomen dat er veel ratten in uw buurt rondzwerven? Dit zijn onze tips:

Leg of hang geen voedsel in uw tuin (geen brood, etensresten of vetbollen voor de vogels).

Plaats geen afval of etensresten in zakken in uw tuin. Bewaar afval in containers of afvalbakken die goed af te sluiten zijn.

Heeft u huisdieren zoals kippen, konijnen of volièrevogels in uw tuin? Voorkom dan dat ratten bij het voedsel in het hok en de ren kunnen. Bedek bijvoorbeeld het hok aan de buiten-, boven-, en onderkant met gaas met mazen kleiner dan 0,5 cm. Dit houdt ook muizen tegen.

Zorg dat u alle kieren van uw huis, schuur of garage die groter zijn dan 0,5 cm dicht maakt. Hierdoor kunnen de ratten en muizen niet naar binnen om te gaan nestelen. Plaats bijvoorbeeld bijenbekjes in de stootvoegen. Dan kunnen er ook geen wespen, bijen en hommels de spouw in.

Maak uw schuur of garage regelmatig schoon en ruim deze op. Probeer uw woonomgeving zo schoon en opgeruimd mogelijk te houden. Dit maakt de aantrekkingskracht van allerlei ongedierte kleiner.

Al deze maatregelen hebben zin als u ze ook samen met uw buurtgenoten neemt. Spreek elkaar er dus op aan wanneer er iets niet goed gaat. 
hebben alleen zin als u ze samen met uw medebuurtbewoners neemt.

Wat moet ik doen als ik last heb van ratten?

Ziet u ratten op uw terrein, in uw buurt of wijk? Meld dit dan bij de gemeente. Deze melding maakt u via de website van de gemeente Beuningen.