Voorkom zorgfraude

Elke inwoner van onze gemeente heeft recht op goede en eerlijke zorg. De meeste zorgaanbieders hebben de cliënt op één staan. Helaas maken sommige aanbieders misbruik van kwetsbare inwoners. Onbetrouwbare zorgaanbieders steken geld in hun eigen zak. Het geld gaat niet naar goede zorg voor de cliënten en ook niet naar andere hulpmiddelen.

Samen kijken wij naar de aanpak van onbetrouwbare zorgbureaus 

Wij werken samen aan een gezond zorglandschap. Dat doen wij door steeds strenger te zijn bij de keuze van zorgaanbieders. Wij werken samen met de Belastingdienst, politie, justitie, zorginstanties en soms met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum. Samen kijken wij naar de beste aanpak. De zorgfraudeur wordt strafrechtelijk vervolgd. Geld en spullen worden afgepakt en hij moet belasting terugbetalen. Ook stopt het zorgcontract of stoppen de betalingen. 

Zo herkent u zorgfraude  

Voorbeelden van zorgfraude zijn: 

  • De zorgaanbieder brengt te veel uren in rekening. Soms wel meer dan 24 uur zorg voor een dag. 
  • De schatting van de zorgkosten is veel hoger dan de zorg die een cliënt ontvangt.  
  • U ontvangt een rekening voor materialen of een behandeling die u niet heeft gehad. 

Meld zorgfraude  

Zijn uw zorgkosten extreem hoog en vertrouwt u het niet? Heeft u vermoedens van zorgfraude als cliënt of als familie van een cliënt? Neem dan contact op met het meldpunt zorg in de regio via regionaalmeldpuntzorg@nijmegen.nl.   

Een arts met groen pak aan die in zijn handen geld vasthoudt